Thủ tục xin cấp visa Việt Nam

Liệt kê tất cả thủ tục gia hạn visa Việt Nam cho người nước ngoài qua các năm, đưa ra các loại phí, thủ tục visa lao động, visa du lịch…thủ tục cấp visa rời, trường hợp được cấp visa rời…

thủ tục Gia hạn visa không rời khỏi Việt Nam

Bạn biết gì về dịch vụ, thủ tục Gia hạn visa không rời khỏi Việt Nam, tránh dịch Covid-19

Đại dịch Covid-19 đã khiến nhiều du khách, người lao động nước ngoài mắc kẹt ở Việt Nam. Tình huống này buộc người nước ngoài đứng trước lựa chọn về nước hay tiếp tục gia hạn visa để ở lại Việt Nam vì khả năng kiểm soát dịch bệnh của Việt Nam khá tốt. Đứng …

Bạn biết gì về dịch vụ, thủ tục Gia hạn visa không rời khỏi Việt Nam, tránh dịch Covid-19

thủ tục xin công văn nhập cảnh

Thủ tục xin công văn nhập cảnh làm việc đầy đủ nhất 2020, 2021

Đại dịch Covid-19 lan rộng ở nhiều quốc gia, và để hạn chế tình trạng bùng phát dịch bệnh mà vẫn đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, Chính Phủ Việt Nam đã cho phép các chuyên gia nước ngoài được nhập cảnh Việt Nam để làm việc. …

Thủ tục xin công văn nhập cảnh làm việc đầy đủ nhất 2020, 2021

Scroll to Top