Biểu mẫu

Cung cấp các biểu mẫu yêu cầu như NA5 – gia hạn visa cho người nước ngoài như mẫu NA5; NA2 – Công văn đề nghị xét duyệt, kiểm tra nhân sự người nước ngoài nhập cảnh, cũng như cách điền các form mẫu này

Mẫu gia hạn visa Na5

Mẫu gia hạn visa Na5

Mẫu gia hạn visa Na5 do Bộ Công An ban hành ngày 05 tháng 01 năm 2015 theo thông tư số 04 /2015/TT-BCA . Đây là văn bản bắt buộc cần khai khi thực hiện thủ tục gia hạn visa cho người nước ngoài theo diện đầu tư, lao động, công tác, thăm thân tại …

Mẫu gia hạn visa Na5

mẫu na5 gia hạn visa

Tờ khai đề nghị cấp visa (thị thực), gia hạn tạm trú cho người nước ngoài | Mẫu NA5

 Mẫu NA5  là ký hiệu của Tờ khai đề nghị cấp thị thực, gia hạn visa, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam. Biểu mẫu này được Bộ Công An ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm  2015 . Tờ khai đề nghị cấp …

Tờ khai đề nghị cấp visa (thị thực), gia hạn tạm trú cho người nước ngoài | Mẫu NA5

cách điền mẫu na2

Mẫu NA2 – công văn xin visa nhập cảnh cho người nước ngoài vào Việt Nam

Cách điền mẫu NA2 hay hướng dẫn khai mẫu NA2 của PNVT sau đây sẽ giúp khách hàng nhanh chóng hoàn chỉnh hồ sơ xin visa nhập cảnh Việt Nam. Mẫu NA2 do Cục xuất nhập cảnh ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BCA quy định về biểu mẫu xin cấp visa, thị thực …

Mẫu NA2 – công văn xin visa nhập cảnh cho người nước ngoài vào Việt Nam

mẫu na5 gia hạn visa

Mẫu NA5 gia hạn visa thông tư 04/2015/TT-BCA cục quản lý xuất nhập cảnh

Mẫu NA5 gia hạn visa của cục quản lý xuất nhập cảnh hay còn gọi là mẫu tờ khai gia hạn visa cho người nước ngoài tại Việt Nam. Mẫu NA5 thông tư 04/2015/TT-BCA đáp ứng nhu cầu gia hạn visa công tác của người nước ngoài đang tạm trú ở Việt Nam. Mẫu NA5 …

Mẫu NA5 gia hạn visa thông tư 04/2015/TT-BCA cục quản lý xuất nhập cảnh

mau na5 gia han visa, mẫu na5 gia hạn visa

Mẫu na5 gia hạn visa

Mẫu na5 gia hạn visa đây là mẫu không thể thiếu để xin gia hạn visa cho người nước ngoài tại Việt Nam. Nếu bạn là người tự nộp hồ sơ thì nên xem bài viết này để chuẩn bị bộ hồ sơ hoàn chỉnh về thủ tục gia hạn visa. Cơ sở pháp lý …

Mẫu na5 gia hạn visa

Scroll to Top