Visa Việt Nam cho người nước Ngoài

Liệt kê tất cả dịch vụ gia hạn visa Việt Nam cho người nước ngoài, gồm visa Việt Nam cho tất cả các quốc tịch, các loại dịch vụ gia hạn visa như du lịch, lao động, việc riêng, thị thực điện tử…

mẫu na5 gia hạn visa

Tờ khai đề nghị cấp visa (thị thực), gia hạn tạm trú cho người nước ngoài | Mẫu NA5

 Mẫu NA5  là ký hiệu của Tờ khai đề nghị cấp thị thực, gia hạn visa, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam. Biểu mẫu này được Bộ Công An ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm  2015 . Tờ khai đề nghị cấp …

Tờ khai đề nghị cấp visa (thị thực), gia hạn tạm trú cho người nước ngoài | Mẫu NA5

tổng lãnh sự quán Việt Nam tại campuchia

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville – Vương quốc Campuchia

Bài viết ghi rõ địa chỉ, các thông tin liên hệ với Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Sihanoukville – Vương quốc Campuchia (gọi tắt là Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Campuchia) và các thủ tục lãnh sự thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan …

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville – Vương quốc Campuchia

đại sứ quán việt nam tại áo

Đại sứ quán Việt Nam tại Áo

Đại sứ quán Việt Nam tại Áo là cơ quan hỗ trợ giải quyết nhiều thủ tục liên quan đến công dân Việt Nam đến Áo và công dân Áo muốn nhập cảnh Việt Nam: xin thị thực – visa Việt Nam, xin cấp hộ chiếu, hợp pháp hóa lãnh sự, xin giấy miễn thị …

Đại sứ quán Việt Nam tại Áo

đại sứ quán việt nam tại angola

Đại sứ quán Việt Nam tại Angola

Bạn cần liên hệ Đại sứ quán Việt Nam tại Angola, hãy xem thông tin dưới đây để tiện cho việc liên lạc giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan đến người Việt Nam sống tại Angola và người Angola muốn nhập cảnh vào Việt Nam. Thông tin liên hệ Đại Sứ …

Đại sứ quán Việt Nam tại Angola

Scroll to Top