Home Ngữ pháp + bài tập trắc nghiệm tiếng Anh online-gihanvisa.net.vn

Ngữ pháp + bài tập trắc nghiệm tiếng Anh online-gihanvisa.net.vn

Tóm tắt các ngữ pháp tiếng Anh một cách đơn giản, đầy đủ, dễ hiểu, đồng thời cung cấp các bài tập trắc nghiệm trực tuyến kèm giải thích để giúp người học tiện lợi học, học miễn phí, chỉ cần có mạng Internet là học được…

Bài tập trắc nghiệm among và between online có đáp án (Bài 4)

trắc nghiệm among và between

Bài tập trắc nghiệm among và between online có đáp án (Bài 4) gồm 10 câu / 50 câu do người bản xử soạn thảo và được sưu tầm  dạng trắc nghiệm between và among. Nên Click xem https://dichthuat.org/phan-biet-cach-dung-among-va-between-day-du-15-cach-dung/ kết hợp bài tập này, gồm > 15 cách dùng. Chúng ta cùng BẮT ĐẦU. Bài […]

Bài tập về giới từ trong tiếng Anh trắc nghiệm có đáp án (28A)

bài tập giới từ

Bài tập về giới từ trong tiếng Anh trắc nghiệm có đáp án (28A) gồm 10 câu / 1500 câu được sưu tầm và thiết kế dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án, đặc biệt là phần giải thích cho đáp án đúng (sau khi làm bài xong và nhấn nút XEM KẾT QUẢ). […]

Bài tập về giới từ chỉ thời gian trắc nghiệm có đáp án (20A)

bài tập về giới từ chỉ thời gian

Bài tập về giới từ chỉ thời gian trắc nghiệm có đáp án (20A) gồm 10 câu được sưu tầm, do người bản xứ biên soạn, đặc biệt có phần giải thích chi tiết cho từng đáp án đúng, sẽ là cơ sở để người học nhớ cấu trúc và cách dùng của từng cụm […]

Bài tập về phrasal verb (cụm động từ) có đáp án (bài 10)

bài tập về phrasal verb

Bài tập về phrasal verb (cụm động từ) có đáp án (bài 10) gồm 10 câu /1 500 câu được biên soạn bởi người bản xứ và được thiết kế dạng bài tập trắc nghiệm cụm động từ để tạo thuận lợi nhất cho người học. Chúng ta biết, bài tập phrasal verb rất quan […]

Bài tập về phrasal verb trắc nghiệm có đáp án (bài 40)

bài tập phrasal verb

Bài tập về phrasal verb trắc nghiệm có đáp án (bài 40) gồm 10 câu được sưu tầm để người học có thể củng cố kiến thức về cụm giới từ bằng cách đưa ra giải thích cụ thể, chi tiết cho từng câu hỏi. Phrasal verb là phần khó trong tiếng Anh, mà hầu […]

Cụm giới từ trong tiếng Anh > 1000 từ (rất hay)

cụm giới từ trong tiếng anh

Cụm giới từ trong tiếng Anh không dễ gì chúng ta nhớ hết, mỗi từ lại không theo bất kỳ quy luật nào, vì vậy chỉ có cách là nhớ (học thuộc lòng) mà thôi. Hiểu được điều này, chúng tôi sưu tâm > 1000 Cụm giới từ trong tiếng Anh và được cập nhật […]

Tổng hợp gần 1000 cụm đồng từ (phrasal verb) tiếng Anh thông dụng từ A-Z

tìm kiếm cụm động từ tiếng anh

Tổng hợp gần 1000 cụm đồng từ (phrasal verb) tiếng Anh thông dụng từ A-Z với mục đích mang lại tiện lợi nhất cho người học tiếng Anh, đặc biệt để hỗ trợ làm bài tập trắc nghiệm về cụm động từ tiếng Anh (tổng hợp gồm 1000 câu về cụm động từ tiếng Anh […]

Bài tập thì tương lai đơn trắc nghiệm online có đáp án (bài 3)

bài tập thì tương lai đơn

Bài tập thì tương lai đơn trắc nghiệm online có đáp án (bài 3) là tìm và sửa lỗi sai của câu cho sẵn, để làm bài này, chúng ta cần biết cách dùng của thì tương lai đơn và thì tương lai gần (sắp diễn ra – to be going to + V1 (bare-inf)). […]

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online (Bài 12A – có đáp án)

bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng anh online

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online (Bài 12A – có đáp án) gồm 10 / 670 câu trắc nghiệm giới từ tiếng Anh với hy vọng mang lại tiện ích nhất cho người học tiếng Anh. Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh trực tuyến được sưu tầm và cập nhật […]