Home Gia hạn visa theo quốc tịch

Gia hạn visa theo quốc tịch

Liệt kê các quốc tịch nước ngoài có thể gia hạn visa gồm 220 quốc gia, đặc biệt là những hộ tịch khó như Caribê, Nam Phi, Uruguay, Bangladesh…

Gia hạn visa đầu tư cho người Chile từ Ninh Thuận vào Nam

Gia hạn visa đầu tư cho người Chile

Nếu muốn tiếp tục ở lại Việt Nam, nhà đầu tư người Chile cần tiến hành làm thủ tục gia hạn visa theo quy định của pháp luật. Việc gia hạn visa phải được tiến hành trước khoảng 7-10 ngày làm việc.