Home Gia hạn visa theo quốc tịch

Gia hạn visa theo quốc tịch

Liệt kê các quốc tịch nước ngoài có thể gia hạn visa gồm 220 quốc gia, đặc biệt là những hộ tịch khó như Caribê, Nam Phi, Uruguay, Bangladesh…

Dịch vụ gia hạn visa DN cho người Venezuela ở Việt Nam

gia hạn visa DN cho người Venezuela

Để thực hiện gia hạn visa DN cho người Venezuela ở Việt Nam, người Venezuela không thể tự mình thực hiện mà phải thông qua tổ chức, doanh nghiệp bảo lãnh cho mình. Tuy nhiên, không phải tổ chức, doanh nghiệp nào cũng thông thạo thủ tục gia hạn visa DN. Do đó, để tiết […]

Thủ tục gia hạn visa ĐT cho người Venezuela ở Việt Nam

gia hạn visa ĐT cho người Venezuela

Hiện nay, pháp luật quy định có 4 loại visa ĐT gồm ĐT1, ĐT2, ĐT3, ĐT4 cho phép người Venezuela nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích đầu tư. Hết thời hạn lưu trú hợp pháp được ghi rõ trên visa mà người Venezuela vẫn còn muốn tiếp tục ở lại Việt Nam thì […]

Gia hạn visa lao động LĐ cho người Liberia

Gia hạn visa lao động LĐ cho người Liberia

Người Liberia muốn tiếp tục công việc ở Việt Nam nhưng visa lại sắp hết hạn, nếu để quá hạn mà người Liberia vẫn ở lại Việt Nam thì sẽ chịu những mức phạt theo quy định pháp luật. Chính vì vậy, người Liberia cần thực hiện thủ tục xin gia hạn visa nếu muốn […]

Dịch vụ xin gia hạn visa đầu tư cho người Đức tại TPHCM

xin gia hạn visa đầu tư cho người Đức

Visa đầu tư cấp cho người Đức gồm 04 loại: visa ĐT1(tối đa là 10 năm), visa ĐT2(tối đa là 5 năm), visa ĐT3(tối đa là 3 năm), visa ĐT4(tối đa là 12 tháng). Khi thời hạn sử dụng sắp hết, nếu nhà đầu tư vẫn muốn tiếp tục ở lại Việt Nam thì đơn […]

Xin gia hạn visa lao động cho người Pháp tại TPHCM

Xin gia hạn visa lao động cho người Pháp

Trong quá trình người Pháp làm việc tại VN, ngoài việc quan tâm đến thời hạn của giấy phép lao động, thì cần đảm bảo visa còn giá trị sử dụng để được tiếp tục lưu trú hợp pháp trên lãnh thổ VN. Khi visa gần hết hạn, đơn vị bảo lãnh tại VN cần […]

Làm thế nào để gia hạn visa thăm thân cho người Pháp?

gia hạn visa thăm thân cho người Pháp

Để nhập cảnh vào Việt Nam thăm thân nhân, người Pháp cần xin cấp visa tương ứng. Theo quy định hiện hành, VN có tất cả hai loại visa dành cho diện thăm thân: visa TT(có thời hạn là 12 tháng) và visa VR(có thời hạn là 06 tháng). Khi đến thời điểm gần hết […]

Gia hạn visa cho người Anh đến làm việc, công tác tại VN

Gia hạn visa cho người Anh

Người Anh đến Việt Nam làm việc hoặc công tác dài hạn trên 15 ngày cần thực hiện thủ tục xin cấp visa nhập cảnh tương ứng. Đơn vị bảo lãnh cho người lao động Anh Quốc sẽ đại diện xin cấp visa để nhập cảnh vào Việt Nam. Giá trị sử dụng của visa […]

Làm sao để gia hạn visa đầu tư cho người Anh?

gia hạn visa đầu tư cho người Anh

Nhà đầu tư người Anh muốn nhập cảnh vào VN, thực hiện các hoạt động giao dịch, hợp tác cần phải xin cấp visa/văn bản miễn thị thực tương ứng. Giá trị sử dụng của visa thì có hạn, và khi gần đến thời điểm hết hạn, đơn vị bảo lãnh cần tiến hành gia […]