Gia hạn visa theo quốc tịch

Liệt kê các quốc tịch nước ngoài có thể gia hạn visa gồm 220 quốc gia, đặc biệt là những hộ tịch khó như Caribê, Nam Phi, Uruguay, Bangladesh…

Gia hạn visa cho người nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh

Gia hạn visa cho người nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh

Theo quy định luật xuất nhập cảnh Việt Nam, người nước ngoài (NNN) đang sinh sống, làm việc.. tại Việt Nam dù mục đích gì cũng cần gia hạn visa thị thực. Trường hợp gia hạn trễ sẽ bị phạt và ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của NNN tại Việt Nam. Trong trường …

Gia hạn visa cho người nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh

Scroll to Top