Gia hạn visa theo quốc tịch

5 loại thủ tục gia hạn visa Việt Nam

Hướng dẫn thủ tục gia hạn visa Việt Nam là nội dung vô cùng quan trọng mà PNVT chúng tôi muốn cung cấp cho người nước ngoài, nhằm giúp họ nhanh chóng sở hữu visa, tránh tình trạng bị xử phạt hành chính vì gia hạn visa trễ …

Cẩm nang thủ tục gia hạn visa lao động Việt Nam

Visa lao động sẽ được cấp cho người nước ngoài có giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Người lao động nước ngoài muốn kéo dài thời gian lưu trú ở Việt Nam khi visa lao động được cấp …

Gia hạn visa cho người Bangladesh

Gia hạn visa cho người Bangladesh (Bangladeshi visa extension) là nói tắt của Gia hạn visa cho người Bangladesh tại Việt Nam. Khi nói đến dịch vụ visa cho người Bangladesh tức là nói đến dịch vụ xin visa cho người Bangladesh và dịch vụ gia hạn visa …

Gia hạn visa cho người Colombia

Gia hạn visa cho người Colombia (Colombian visa extension) là nói tắt của Gia hạn visa cho người Colombia tại Việt Nam. Khi nói đến dịch vụ visa cho người Colombia tức là nói đến dịch vụ xin visa cho người Colombia và dịch vụ gia hạn visa …

Gia hạn visa cho người Uruguay

Gia hạn visa cho người Uruguay (Uruguayan visa extension) là nói tắt của Gia hạn visa cho người Uruguay tại Việt Nam. Khi nói đến dịch vụ visa cho người Uruguay tức là nói đến dịch vụ xin visa cho người Uruguay và dịch vụ gia hạn visa …
EnglishVietnamUnknown