Gia hạn visa theo quốc tịch

Gia hạn visa cho người Cuba tại Việt Nam

Người Cuba khi gia hạn visa du lịch, nhà đầu tư, lao động – công tác, thăm thân… phải đảm bảo đủ điều kiện, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ theo quy định của pháp luật. Để gia hạn visa cho người Cuba tại Việt Nam, các bạn …

Gia hạn visa cho người Colombia tại Việt Nam

Người Colombia khi gia hạn visa du lịch, nhà đầu tư, lao động – công tác, thăm thân… phải đảm bảo đủ điều kiện, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ theo quy định của pháp luật. Để gia hạn visa cho người Colombia tại Việt Nam, các bạn …

Gia hạn visa cho người New Zealand tại Việt Nam

Người New Zealand muốn gia hạn visa du lịch, nhà đầu tư, lao động – công tác, thăm thân tại Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam phải đảm bảo đủ điều kiện, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ theo quy định của pháp luật. Để …
EnglishVietnamUnknown