Gia hạn visa theo quốc tịch

Gia hạn visa cho người Bangladesh

Gia hạn visa cho người Bangladesh (Bangladeshi visa extension) là nói tắt của Gia hạn visa cho người Bangladesh tại Việt Nam. Khi nói đến dịch vụ visa cho người Bangladesh tức là nói đến dịch vụ xin visa cho người Bangladesh và dịch vụ gia hạn visa …

Gia hạn visa cho người Colombia

Gia hạn visa cho người Colombia (Colombian visa extension) là nói tắt của Gia hạn visa cho người Colombia tại Việt Nam. Khi nói đến dịch vụ visa cho người Colombia tức là nói đến dịch vụ xin visa cho người Colombia và dịch vụ gia hạn visa …

Gia hạn visa cho người Uruguay

Gia hạn visa cho người Uruguay (Uruguayan visa extension) là nói tắt của Gia hạn visa cho người Uruguay tại Việt Nam. Khi nói đến dịch vụ visa cho người Uruguay tức là nói đến dịch vụ xin visa cho người Uruguay và dịch vụ gia hạn visa …

Visa Mỹ diện công tác

Chúng ta phải nhìn nhận rằng xin visa Mỹ ngày càng một khó khăn, sát xuất đậu rất thấp, những trường hợp xin được visa Mỹ đều rơi vào visa Mỹ diện công tác (làm việc). Làm việc với cái tâm của nghề, chúng tôi khuyên Quý khách …

Gia hạn visa cho người Áo

Gia hạn visa cho người Áo (Austrian visa extension) là nói tắt của Gia hạn visa cho người Áo tại Việt Nam. Khi nói đến dịch vụ visa cho người Áo tức là nói đến dịch vụ xin visa cho người Áo và dịch vụ gia hạn visa …

Gia hạn visa cho người Úc

Gia hạn visa cho người Úc (Australian visa extension) là nói tắt của Gia hạn visa cho người Úc tại Việt Nam. Khi nói đến dịch vụ visa cho người Úc tức là nói đến dịch vụ xin visa cho người Úc và dịch vụ gia hạn visa …

Gia hạn visa cho người Mỹ

Gia hạn visa cho người Mỹ (American visa extension) là nói tắt của Gia hạn visa cho người Mỹ tại Việt Nam. Khi nói đến dịch vụ visa cho người Mỹ tức là nói đến dịch vụ xin visa cho người Mỹ và dịch vụ gia hạn visa …

Gia hạn visa cho người Thụy Điển

Gia hạn visa cho người Thụy Điển (Swedish visa extension) là nói tắt của Gia hạn visa cho người Thụy Điển tại Việt Nam. Khi nói đến dịch vụ visa cho người Thụy Điển tức là nói đến dịch vụ xin visa cho người Thụy Điển và dịch …

Gia hạn visa cho người Lào

Gia hạn visa cho người Lào (Lao visa extension) là nói tắt của Gia hạn visa cho người cho người Lào tại Việt Nam. Khi nói đến dịch vụ visa cho người Lào tức là nói đến dịch vụ xin visa cho người Lào và dịch vụ gia …

Gia hạn visa cho người Brunei

Gia hạn visa cho người Brunei (Bruneian visa extension) là nói tắt của Gia hạn visa cho người cho người Brunei tại Việt Nam. Khi nói đến dịch vụ visa cho người Brunei tức là nói đến dịch vụ xin visa cho người Brunei và dịch vụ gia …