Mẫu xin cấp thẻ tạm trú, gia hạn visa cho NNN

Nhằm mục đích hướng dẫn việc sử dụng các loại mẫu đối với người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, ngày 05 tháng 01 năm 2015, Bộ Công An ban hành Thông tư 04/2015/TT-BCA . Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/02/2015.

Đôi nét về Thông tư 04/2015/TT-BCA

Thông tư 04/2015/TT-BCA gồm 7 điều, quy định 25 mẫu liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, trong đó có:

 • 18 mẫu giấy tờ dùng cho cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam
 • 7 mẫu giấy tờ dùng cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Thông tư 04/2015/TT-BCA

Mẫu hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Có 18 mẫu giấy tờ dùng cho cơ quan, tổ chức và cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh cư trú tại Việt Nam (VN). Người nước ngoài xin cấp thẻ tạm trú thì phải khai các mẫu văn bản sau, tuỳ trường hợp cụ thể:

 • Công văn đề nghị cấp thẻ tạm trú (NA6).
 •  Đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú (NA7).
 •  Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài (NA8).

Mẫu xin cấp thị thực, gia hạn visa, khai báo tạm trú

 • Tờ khai đề nghị cấp thị thực Việt Nam (NA1).
 • Công văn đề nghị xét duyệt, kiểm tra nhân sự người nước ngoài nhập cảnh (NA2).
 • Đơn bảo lãnh cho thân nhân là người nước ngoài nhập cảnh (NA3),
 • Tờ khai đề nghị cấp thị thực, gia hạn tạm trú (NA5).
 • Tờ khai đề nghị cấp, cấp lại giấy miễn thị thực (NA9).
 • Danh sách người đề nghị cấp giấy miễn thị thực (NA10).
 • Phiếu khai báo tạm trú của người nước ngoài (NA17).
 • Danh sách người nước ngoài khai báo tạm trú (NA18).

Mời quý bạn đọc xem toàn văn thông tư 04/2015/TT-BCA tại đây nhé!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top