PNVT

Hệ thống bằng cấp bậc sau đại học

Trước khi xin du học, các bạn thường phải tìm hiểu về khóa học và văn bằng được cấp, cũng như giá trị của văn bằng như thế nào. Và những văn bằng sau đây là những văn bằng sau đại học (gọi là postgraduate hoặc graduate) để …