PNVT

visa Việt Nam

Làm gì khi quy định về thị thực – visa Việt Nam thay đổi?

Hiện nay, chính sách thị thực visa đã thay đổi rất nhiều. Khá nhiều trường hợp hết thời hạn visa, lại không gia hạn visa được. Vậy giải pháp nào để được tiếp tục ở lại Việt Nam lâu hơn? Giải pháp khi hết thời hạn visa Nếu người nước ngoài nhập cảnh vào bằng …

Làm gì khi quy định về thị thực – visa Việt Nam thay đổi?

Scroll to Top