PNVT

Thẻ tạm trú cho người nước ngoài có vợ hoặc chồng là người Việt Nam

Quá trình hội nhập và phát triển kinh tế đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu, mở rộng mối quan hệ giữa người với người của nhiều quốc gia với nhau. Trong đó, mối quan hệ hôn nhân giữa công dân các nước là mối quan hệ đặc biệt được tất cả …

Thẻ tạm trú cho người nước ngoài có vợ hoặc chồng là người Việt Nam

Scroll to Top