PNVT

Tạm ngưng cấp thị thực vàng tại Anh

Thị thực vàng (thị thực nhóm 1) hay còn gọi là “visa vàng” là loại visa giúp con đường định cư tại Anh dễ dàng hơn. Tuy nhiên, để hạn chế vấn nạn tham nhũng, rửa tiền và các hoạt động tội phạm có tổ chức nên Bộ …

Số điện thoại Phòng xuất nhập cảnh Bình Dương

Phòng xuất nhập cảnh Bình Dương hay Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Bình Dương là cơ quan quản lý nhà nước sẽ giúp người nước ngoài thực hiện các thủ tục khai báo tạm trú, cấp thẻ tạm trú, cấp thị thực cho người …

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an TPHCM

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh công an TPHCM là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh, giải quyết các thủ tục xuất nhập cảnh cho công dân Việt Nam và công dân nước ngoài đang tạm …