Home Thủ tục xin cấp visa Việt Nam Thủ tục gia hạn visa cho người nước ngoài 2021

Thủ tục gia hạn visa cho người nước ngoài 2021

Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019 đã bổ sung, sửa đổi một vài quy định liên quan đến thị thực (visa) dành cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, có hiệu lực áp dụng từ ngày 1/7/2020. Và trên cơ sở đó, chúng tôi cũng tổng hợp những thông tin mới để các bạn có thể thực hiện thủ tục gia hạn visa cho người nước ngoài ở Việt Nam, tiện lợi để tham khảo, tránh tình trạng bị xử phạt hành chính do gia hạn visa trễ hoặc bị buộc trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam do vi phạm quy định lưu trú ở Việt Nam. Bài viết sẽ giới thiệu thủ tục gia hạn visa: du lịch, gia hạn visa công tác, thăm thân…và những vấn đề có liên quan đến visa và thủ tục gia hạn visa của người nước ngoài ở Việt Nam.

thủ tục gia hạn visa

Thủ tục gia hạn visa du lịch

Thủ tục gia hạn visa du lịch là thủ tục dành cho du khách nước ngoài đến Việt Nam mà muốn tiếp tục ở lại Việt Nam (trường hợp muốn kéo dài thời gian lưu trú ở Việt Nam).

* Điều kiện làm thủ tục gia hạn visa du lịch Việt Nam

– Visa còn thời hạn, ký hiệu DL

– Hộ chiếu còn thời hạn từ 2 tháng trở lên (vì giá trị của visa sẽ được cấp ngắn hơn thời hạn của hộ chiếu ít nhất 1 tháng)

– Không phạm tội trong thời gian lưu trú tại Việt Nam

– Có đủ thành phần hồ sơ hợp lệ

– Có mặt ở Việt Nam để thực hiện thủ tục gia hạn visa

* Hồ sơ làm thủ tục gia hạn visa du lịch Việt Nam

Hồ sơ làm thủ tục gia hạn visa du lịch Việt Nam rất đơn giản, bao gồm các thành phần sau đây:

– Passport (gốc) còn thời hạn trên 1 tháng

– Visa đang sử dụng.

Thủ tục gia hạn visa cho nhà đầu tư nước ngoài

* Điều kiện làm thủ tục gia hạn visa đầu tư nước ngoài

– Visa còn thời hạn, ký hiệu ĐT1, ĐT2, ĐT3, ĐT4

– Hộ chiếu còn thời hạn tùy theo từng trường hợp (vì giá trị của visa sẽ được cấp ngắn hơn thời hạn của hộ chiếu ít nhất 1 tháng)

– Không phạm tội trong thời gian lưu trú tại Việt Nam

– Có đủ thành phần hồ sơ hợp lệ

– Có mặt ở Việt Nam để thực hiện thủ tục gia hạn visa

Ghi chú:

– ĐT1: Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 100 tỷ đồng trở lên hoặc đầu tư vào ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư do Chính phủ quyết định.

– ĐT2: Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 50 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng hoặc đầu tư vào ngành, nghề khuyến khích đầu tư phát triển do Chính phủ quyết định.

– ĐT3: Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 03 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng.

– ĐT4: Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị dưới 03 tỷ đồng.

* Hồ sơ làm thủ tục gia hạn visa đầu tư nước ngoài

– Passport (gốc) còn thời hạn

– Visa đang sử dụng

– Tờ khai đề nghị cấp thị thực, gia hạn tạm trú (mẫu NA5 thông tư 04/2015/TT-BCA)

– Hồ sơ pháp nhân của công ty: giấy phép đăng ký kinh doanh, đăng ký mẫu dấu

– Giấy tờ chứng minh là nhà đầu tư: giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy đăng ký kinh doanh có thể hiện là thành viên góp vốn.

– Giấy giới thiệu cho cá nhân người Việt đi thực hiện thủ tục (nếu có)

Thủ tục gia hạn visa công tác cho người nước ngoài tại Việt Nam

* Điều kiện làm thủ tục gia hạn visa công tác

Thủ tục gia hạn visa DN (doanh nghiệp) dành cho người nước ngoài vào làm việc với doanh nghiệp ở Việt Nam cần chú ý các điều kiện sau:

– Visa còn thời hạn, ký hiệu DN1, DN2

– Hộ chiếu còn thời hạn (vì giá trị của visa sẽ được cấp ngắn hơn thời hạn của hộ chiếu ít nhất 1 tháng)

– Không phạm tội trong thời gian lưu trú tại Việt Nam

– Có đủ thành phần hồ sơ hợp lệ

– Có mặt ở Việt Nam để thực hiện thủ tục gia hạn visa

Ghi chú:

– DN1: Cấp cho người nước ngoài làm việc với doanh nghiệp, tổ chức khác có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam.

– DN2: Cấp cho người nước ngoài vào chào bán dịch vụ, thành lập hiện diện thương mại, thực hiện các hoạt động khác theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

* Hồ sơ làm thủ tục gia hạn visa công tác

– Passport (gốc) còn thời hạn

– Visa đang sử dụng

– Tờ khai đề nghị cấp thị thực, gia hạn tạm trú (mẫu NA5 thông tư 04/2015/TT-BCA)

– Giấy phép đăng ký kinh doanh

– Văn bản bảo lãnh của công ty, doanh nghiệp

– Giấy giới thiệu cho cá nhân người Việt đi thực hiện thủ tục (nếu có)

Thủ tục gia hạn visa lao động cho người nước ngoài

* Điều kiện làm thủ tục gia hạn visa lao động

– Visa còn thời hạn, ký hiệu LĐ1, LĐ2

– Hộ chiếu còn thời hạn trên 12 tháng (vì giá trị của visa sẽ được cấp ngắn hơn thời hạn của hộ chiếu ít nhất 1 tháng)

– Không phạm tội trong thời gian lưu trú tại Việt Nam

– Có đủ thành phần hồ sơ hợp lệ

– Có mặt ở Việt Nam để thực hiện thủ tục gia hạn visa

Ghi chú:

– LĐ1: Cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

– LĐ2: Cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc diện phải có giấy phép lao động.

* Hồ sơ làm thủ tục gia hạn visa lao động

– Passport (gốc) còn thời hạn

– Visa đang sử dụng

– Giấy phép đăng ký kinh doanh

– Văn bản bảo lãnh của công ty, doanh nghiệp

– Tờ khai đề nghị cấp thị thực, gia hạn tạm trú (mẫu NA5 thông tư 04/2015/TT-BCA)

– Giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Thủ tục gia hạn visa thăm thân

* Điều kiện làm thủ tục gia hạn visa thăm thân

– Visa còn thời hạn, ký hiệu TT

– Hộ chiếu còn thời hạn (vì giá trị của visa sẽ được cấp ngắn hơn thời hạn của hộ chiếu ít nhất 1 tháng)

– Không phạm tội trong thời gian lưu trú tại Việt Nam

– Có đủ thành phần hồ sơ hợp lệ

– Có mặt ở Việt Nam để thực hiện thủ tục gia hạn visa

* Hồ sơ làm thủ tục gia hạn visa thăm thân

– Passport (gốc)

– Visa đang sử dụng của người muốn gia hạn visa

– Giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân: giấy kết hôn, giấy khai sinh….

– Giấy tờ sau tùy theo từng trường hợp:

+ Người nước ngoài là vợ, chồng, con của công dân Việt Nam: cần Giấy chứng minh nhân dân và hộ khẩu của người Việt (người bảo lãnh), giấy bảo lãnh do công an địa phương xác nhận.

+ Người nước ngoài là vợ, chồng con của người lao động nước ngoài: Tờ khai đề nghị cấp thị thực, gia hạn tạm trú (NA5) và giấy phép kinh doanh (công ty bảo lãnh người nước ngoài). Passport và visa hiện tại của người bảo lãnh (người lao động nước ngoài).

Lưu ý: giấy tờ do nước ngoài cấp phải hợp pháp hóa lãnh sự, dịch thuật công chứng theo quy định.

Mẫu hồ sơ làm thủ tục gia hạn visa Việt Nam

Mẫu hồ sơ làm thủ tục gia hạn visa Việt Nam cho người nước ngoài hiện nay vẫn theo quy định của thông tư 04/2015/TT-BCA. Hiện Tờ khai đề nghị cấp thị thực, gia hạn tạm trú NA5 là mẫu văn bản không thể thiếu trong hồ sơ gia hạn visa thương mại (đầu tư, lao động, công tác, thăm thân). Tải mẫu NA5 thông tư 04/2015/TT-BCA tại đây.

Để có kết quả gia hạn visa, tránh tình trạng bị nộp phạt do gia hạn visa trễ hoặc bị buộc trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam thì các bạn nên gia hạn visa trước thời gian visa hết hạn. Khi các bạn nộp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì sau khoảng 7 đến 10 ngày làm việc, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam hoặc Phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh, thành phố sẽ giải quyết thủ tục gia hạn visa cho người nước ngoài tại Việt Nam. Những trường hợp phức tạp hơn thì Cục Quản lý xuất nhập cảnh giải quyết, còn Phòng xuất nhập cảnh sẽ giải quyết những trường hợp gia hạn visa với người nước ngoài đang ở Việt Nam./.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.