Tin tức

Không được chuyển đổi mục đích thị thực

Theo quy định tại Khoản 1, khoản 2, diều 7 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, thì thị thực được cấp riêng cho từng …

GIẢI PHÁP NÀO CHO VISA DU LỊCH VIỆT?

Du lịch Việt Nam đang từng bước thu hút khách du lịch quốc tế. Từ năm 2011 đến năm 2016, du lịch nội địa Việt Nam đã tăng từ 30 triệu lượt du khách lên 62 triệu lượt du khách, du lịch quốc tế tăng từ 6 triệu …