3 trường hợp được chuyển đổi mục đích thị thực Việt Nam

Theo quy định, thị thực không được chuyển đổi mục đích, tuy nhiên có 3 trường hợp được chuyển đổi mục đích thị thực (visa) Việt Nam. Dưới đây là các trường hợp mà người nước ngoài sẽ được chuyển đổi mục đích thị thực Việt Nam. 

3 trường hợp được chuyển đổi mục đích thị thực (visa)

– Có giấy tờ chứng minh là nhà đầu tư hoặc người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam;

– Có giấy tờ chứng minh quan hệ là cha, mẹ, vợ, chồng, con với cá nhân mời, bảo lãnh;

– Được cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh vào làm việc và có giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật về lao động;

03 trường hợp chuyển đổi mục đích thị thực thì được cấp thị thực mới có ký hiệu, thời hạn phù hợp với mục đích được chuyển đổi. Nếu các bạn muốn được tư vấn và hỗ trợ chuyển đổi mục đích thị thực Việt Nam một cách nhanh chóng, hãy gọi PNVT nhé.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top