Trình tự, thủ tục chuyển đổi mục đích thị thực Việt Nam

Thị thực không được chuyển đổi mục đích, ngoại trừ nhà đầu tư hoặc người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam; Người nước ngoài là cha, mẹ, vợ, chồng, con có quan hệ với cá nhân người Việt Nam được mời, bảo lãnh; Người nước ngoài được cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh vào làm việc và có giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật về lao động. 3 đối tượng được chuyển đổi mục đích thị thực Việt Nam trên đây sẽ thực hiện trình tự, thủ tục chuyển đổi mục đích thị thực Việt Nam theo quy định, cụ thể:

trình tự thủ tục chuyển đổi mục đích thị thực Việt Nam

Trường hợp chuyển đổi mục đích thị thực thì được cấp thị thực mới có ký hiệu, thời hạn phù hợp với mục đích được chuyển đổi. Trình tự, thủ tục cấp thị thực mới thực hiện như sau:

  1. Người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam có nhu cầu cấp thị thực mới phải đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh để làm thủ tục tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao.
  2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh trực tiếp gửi văn bản đề nghị cấp thị thực kèm theo hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế của người nước ngoài tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao.
  3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao xem xét cấp thị thực.

Với các trường hợp các nước có công dân được cấp thị thực điện tử và các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử

– Việc cấp thị thực điện tử áp dụng với công dân của nước có đủ điều kiện quy định.

– Chính phủ quyết định danh sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử; danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử.

Nếu các bạn còn vướng mắc về trình tự, thủ tục chuyển đổi mục đích thị thực Việt Nam hoặc muốn thực hiện thủ tục gia hạn visa Việt Nam hay tư vấn xử lý trường hợp visa (thị thực) Việt Nam quá hạn/ trễ hạn, hãy gọi cho PNVT của chúng tôi.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top