Visa quốc tế cho người Việt Nam

Liệt kê các danh sách visa nước ngoài mà PNVT có thể thực hiện được…Tuy nhiên danh sách này luôn thay đổi do chính sách cấp visa thay đổi của các lãnh sự quán nước ngoài tại Việt Nam

hướng dẫn gia hạn visa mỹ

Hướng dẫn gia hạn visa Mỹ

Hướng dẫn gia hạn visa Mỹ sẽ giúp bạn hình dung các giải pháp thực hiện thủ tục gia hạn visa Mỹ cho người Việt Nam ở Mỹ và người Mỹ ở Việt Nam. Với người Mỹ tại Việt Nam thì có thể thực hiện thủ tục gia hạn visa Mỹ tại Phòng Quản lý …

Hướng dẫn gia hạn visa Mỹ

quy trình gia hạn visa mỹ

Quy trình gia hạn visa Mỹ

Quy trình gia hạn visa Mỹ cho công dân Việt Nam khác quy trình gia hạn visa Mỹ cho người Mỹ tại Việt Nam, bởi đây là 2 đối tượng hoàn toàn khác nhau, và cũng do hai cơ quan khác nhau giải quyết. Hiện nay, bạn có thể tiến hành gia hạn visa Mỹ …

Quy trình gia hạn visa Mỹ

Gia hạn visa Mỹ như thế nào?

Gia hạn visa Mỹ như thế nào để tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí là điều mà tất cả người Việt Nam đi Mỹ và người Mỹ tại Việt Nam đều quan tâm. Hiện cơ quan giải quyết thủ tục gia hạn visa Mỹ cho công dân Việt Nam là Đại sứ …

Gia hạn visa Mỹ như thế nào?

Scroll to Top