Thông tư 04/2015/TT-BCA về mẫu giấy tờ xuất nhập cảnh

Nhằm hướng dẫn việc sử dụng các loại mẫu đối với người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, ngày 05 tháng 01 năm 2015 Bộ Công an ban hành Thông tư 04/2015/TT-BCA.

Thông tư quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.  Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 25/02/2015.

Nội dung Thông tư 04/2015/TT-BCA

  •  Phần 1: Nội dung các điều khoản của thông tư 04/2015/TT-BCA, gồm 7 điều.
  • Phần 2: Các mẫu liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, gồm 25 mẫu. Trong đó có 18 mẫu giấy tờ dùng cho cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam và 7 mẫu giấy tờ dùng cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Thông tư 04/2015/TT-BCA

Hồ sơ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Theo quy định thông tư 04/2015/TT-BCA thì có 18 mẫu giấy tờ dùng cho cơ quan, tổ chức và cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh cư trú tại Việt Nam. Song với người nước ngoài xin cấp thẻ tạm trú thì thường phải khai các mẫu văn bản sau, tuỳ theo từng trường hợp cụ thể:

  •  Công văn đề nghị cấp thẻ tạm trú (NA6).
  •  Đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú (NA7).
  •  Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài (NA8).

Căn cứ ban hành thông tư 04/2015/TT-BCA

  • Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014;
  •  Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17/11/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Quý bạn đọc có thể xem toàn văn thông tư  tại đây nhé!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top