Mẫu na5 gia hạn visa

Mẫu na5 gia hạn visa đây là mẫu không thể thiếu để xin gia hạn visa cho người nước ngoài tại Việt Nam. Nếu bạn là người tự nộp hồ sơ thì nên xem bài viết này để chuẩn bị bộ hồ sơ hoàn chỉnh về thủ tục gia hạn visa.

mau na5 gia han visa, mẫu na5 gia hạn visa

Cơ sở pháp lý về Mẫu na5 gia hạn visa

Mẫu (form) NA5 được ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA ban hành ngày 05/01/2015 của Bộ Công An, đây là form mẫu chính xác và cập nhật hiện nay. Trong tương lai, nếu có thay đổi Gia Hạn Visa PNVT sẽ cập nhật tiếp và trong trường hợp không cập nhật kịp thời, các bạn có thể comments ngay dưới bài viết nhé.

Các điền Mẫu na5 gia hạn visa

Đây là điều mà chúng tôi muốn đề cập ở đây, có nhiều bạn mới làm lần đầu gia hạn visa chắc chắn sẽ phân vân. Dưới đây là chú thích về cách điều mẫu Mẫu na5 gia hạn visa.

Trong Mẫu na5 gia hạn visa, có 2 phần quan trọng là:

a/ Mục II Cơ quan/tổ chức hoặc thân nhân ở Việt Nam mời, bảo lãnh: nếu là cá nhân thì cho thông tin cá nhân, còn nếu là tổ chức thì điền thông tin công ty/doanh nghiệp đứng ra bảo lãnh. Nếu là cơ quan thì có chữ ký và con dấu đóng xác nhận.
b/ Xác nhận và chữ ký của các bên liên quan: quan trọng là mục i) người bảo lãnh và ii) xác nhận (4) của cơ quan/tổ chức đứng ra bảo lãnh.

Lưu ý: phần ký tên và đóng dấu ở phần cuối phần ký tên và đóng dấu phải khớp với mục II ở trên. Cụ thể, nếu bên bảo lãnh là cá nhân thì phần cơ quan/tổ chức ký tên nên để trống. Ngược lại, thì mục II là cơ quan đứng ra bảo lãnh thì phần ký tên và đóng dấu cũng của chính cơ quan này luôn.

mau na5 gia han visa, mẫu na5 gia hạn visa

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top