Directory Category: Hậu Giang

Hậu Giang

Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
MINH PHU – HAU GIANG SEAFOOD CORP.
Tên viết tắt:
MINH PHU SEAFOOD CORP
Địa chỉ:
Khu Công nghiệp Sông Hậu, giai đoạn 1, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Hậu Giang
Địa chỉ tiếng Anh:
Hau Giang Industrial Zone, 1st phase, Dong Phu Commune, Chau Thanh District, Hau Giang Province
Đại diện pháp luật:
Lê Văn Quang
Mã số thuế:
6300033769 (29/12/2006)
Ngành nghề chính:
Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
Giấy phép kinh doanh:
6300033769 (29/12/2006)
Quốc gia- tỉnh :
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Hau Giang Agricultural Breeding Center
Địa chỉ:
128 Quốc lộ 61, ấp 12, xã Vị Thắng, huyện Vị Thuỷ, tỉnh Hậu Giang
Địa chỉ tiếng Anh:
128, Highway 61, Hamlet 12, Vi Thang Commune, Vi Thuy District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:
Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan
Quốc gia- tỉnh :
Scroll to Top