Hậu Giang

Tên công ty – Mã số thuế: CÔNG TY CP THỦY SẢN MINH PHÚ – HẬU GIANG
Tên giao dịch (tiếng Anh): MINH PHU – HAU GIANG SEAFOOD CORP.
Tên viết tắt: MINH PHU SEAFOOD CORP
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Sông Hậu, giai đoạn 1, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Hậu Giang
Địa chỉ tiếng Anh: Hau Giang Industrial Zone, 1st phase, Dong Phu Commune, Chau Thanh District, Hau Giang Province
Đại diện pháp luật: Lê Văn Quang
Mã số thuế: 6300033769 (29/12/2006)
Ngành nghề chính: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
Giấy phép kinh doanh: 6300033769 (29/12/2006)
Quốc gia- tỉnh :
Tên công ty – Mã số thuế: TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP HẬU GIANG
Tên giao dịch (tiếng Anh): Hau Giang Agricultural Breeding Center
Địa chỉ: 128 Quốc lộ 61, ấp 12, xã Vị Thắng, huyện Vị Thuỷ, tỉnh Hậu Giang
Địa chỉ tiếng Anh: 128, Highway 61, Hamlet 12, Vi Thang Commune, Vi Thuy District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính: Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan
Quốc gia- tỉnh :
EnglishVietnamUnknown