TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP HẬU GIANG

Tên công ty – Mã số thuế: TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP HẬU GIANG
Tên giao dịch (tiếng Anh): Hau Giang Agricultural Breeding Center
Địa chỉ: 128 Quốc lộ 61, ấp 12, xã Vị Thắng, huyện Vị Thuỷ, tỉnh Hậu Giang
Địa chỉ tiếng Anh: 128, Highway 61, Hamlet 12, Vi Thang Commune, Vi Thuy District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính: Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan
Quốc gia- tỉnh :

Send Message to listing owner

Listing Title: TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP HẬU GIANG

EnglishVietnamUnknown