Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Cao Bằng

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Cao Bằng  (Cao Bang Office of Immigration) là cơ quan giải quyết các thủ tục liên quan đến việc xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam và người nước ngoài tạm trú trên địa bàn của tỉnh Cao Bằng. Địa chỉ khai báo tạm trú cho người nước ngoài: https://caobang.xuatnhapcanh.gov.vn/.

phòng xuất nhập cảnh cao bằng

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Cao Bằng giải quyết những thủ tục nào?

Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Cao Bằng sẽ hướng dẫn và giải quyết các thủ tục xuất nhập cảnh sau:

Cấp giấy thông hành xuất nhập cảnh

Sửa đổi hộ chiếu phổ thông

Cấp lại hộ chiếu phổ thông

Cấp hộ chiếu phổ thông

Đăng ký thường trú tại Việt Nam cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài

Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài

Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài

Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực (Visa), gia hạn tạm trú

Gia hạn visa Mỹ

Thủ tục xin gia hạn visa Mỹ

Tìm hiểu chi tiết thủ tục của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Cao Bằng

Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Cao Bằng sẽ hỗ trợ giải quyết các thủ tục xuất nhập cảnh trên địa bàn của tỉnh.

Bạn có thể tìm hiểu các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động xuất nhập cảnh qua trang sau: http://www.caobang.gov.vn/.

Cách gia hạn visa mỹ

Cơ quan quản lý chuyên môn của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Cao Bằng

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Cao Bằng chịu sự quản lý về mặt chuyên môn của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam.

Một số trường hợp phức tạp về thủ tục xuất nhập cảnh sẽ do Cục Quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam giải quyết. Vì vậy, bạn hãy liên hệ trực tiếp đến Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Cao Bằng để được tư vấn và hỗ trợ.

Và khi khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua trang thông tin điện tử, bạn có thể truy cập địa chỉ sau của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Cao Bằng: https://caobang.xuatnhapcanh.gov.vn/.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top