Phòng xuất nhập cảnh công an tỉnh Hòa Bình

Phòng xuất nhập cảnh Hòa Bình (Hoa Binh Immigration Office) hay Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Hòa Bình là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh. Điện thoại: 0692709599, Fax: 02183855311.

phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh hòa bình

Thông tin liên hệ và lịch làm việc của Phòng xuất nhập cảnh Hòa Bình?

Phòng xuất nhập cảnh Hòa Bình là cơ quan giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh. Bạn có thể liên hệ với cơ quan này theo địa chỉ sau: Phường Phương Lâm, Tp Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình.

Gia hạn visa du lịch cho người nước ngoài

Điện thoại: 0692709599, Fax: 02183855311

Một số thủ tục do Phòng xuất nhập cảnh Hòa Bình giải quyết?

– Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài tại Công an cấp tỉnh

– Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam

– Cấp giấy phép đến các tỉnh, thành phố của Việt Nam cho công dân Lào nhập cảnh bằng Giấy thông hành biên giới tại Công an cấp tỉnh

– Cấp giấy thông hành biên giới cho cán bộ, viên chức, công nhân sang Campuchia tại Công an cấp tỉnh biên giới tiếp giáp với Campuchia

– Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho cán bộ, công nhân, viên chức Việt Nam tại Công an cấp tỉnh

– Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho công dân Việt Nam tại Công an cấp tỉnh

– Cấp giấy thông hành nhập, xuất cảnh cho công dân Việt Nam sang du lịch các tỉnh, thành phố biên giới Trung Quốc tiếp giáp với Việt Nam tại Công an cấp tỉnh

– Cấp giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài

– Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh

– Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh

– Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

– Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam

– Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh

– Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

– Khai báo tạm trú cho người nước ngoài của cơ sở lưu trú không phải là khách sạn với Công an cấp tỉnh

– Khai báo tạm trú cho người nước ngoài của cơ sở lưu trú là khách sạn với Công an cấp tỉnh qua mạng

– Đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài…

Tìm hiểu chi tiết thủ tục hành chính của Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Hòa Bình

Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Hòa Bình – cơ quan giải quyết các thủ tục liên quan đến hoạt động xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam, người nước ngoài đang lưu trú và làm việc trên địa bàn của tỉnh. Bạn có thể tìm hiểu các thủ tục hành chính do cơ quan này giải quyết thông qua việc truy cập địa chỉ sau: http://congan.hoabinh.gov.vn/

Nếu bạn cần khai báo tạm trú cho người nước ngoài thì truy cập vào trang: https://hoabinh.xuatnhapcanh.gov.vn/

Qua trang website trên, bạn sẽ biết thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện các thủ tục của Phòng xuất nhập cảnh Hòa Bình. Nếu bạn cần được tư vấn và hỗ trợ thêm có thể liên hệ với PNVT- công ty tư vấn và hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính cho người nước ngoài tại Việt Nam.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top