Directory Category: Quảng Bình

Quảng Bình

Tên giao dịch (tiếng Anh):
QUANG BINH LABOUR UNION, HOLTEL, TOURIST JOINT-STOCK COMPANY
Địa chỉ:
Đường Trương Pháp, Phường Hải Thành, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình
Đại diện pháp luật:
Đinh Nam Sơn
Mã số thuế:
3100194989 (14/01/2010)
Giấy phép kinh doanh:
3100194989
Quốc gia- tỉnh :
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Hoang Minh Development Cooperation Joint Stock Company
Địa chỉ:
128 Quang Trung, Phường Phú Hải, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam
Đại diện pháp luật:
Nguyễn Thị Hiền
Quốc gia- tỉnh :
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
An Long Binh Co.,ltd
Địa chỉ:
Số 2A, Nguyễn Phạm Tuân, Phường Hải Đình, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình
Đại diện pháp luật:
Nguyễn Văn Thuần
Mã số thuế:
3100994953 (20/03/2015)
Giấy phép kinh doanh:
3100994953
Quốc gia- tỉnh :
Tên giao dịch (tiếng Anh):
HUONG HIEN CO.,LTD
Địa chỉ:
Số 2C Nguyễn Phạm Tuân, Phường Hải Đình, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình
Đại diện pháp luật:
Nguyễn Thị Hiền
Mã số thuế:
3101016058 (15/04/2016)
Giấy phép kinh doanh:
3101016058
Quốc gia- tỉnh :
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
TRUONG THANH GETA CO.,LTD.
Địa chỉ:
116 Dương Văn An, Phường Đồng Mỹ, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình
Địa chỉ tiếng Anh:
116 Duong Van An Street, Dong My Ward, Dong Hoi City, Quang Binh Province
Đại diện pháp luật:
TRẦN LỆ NGỌC
Mã số thuế:
3100848448
Giấy phép kinh doanh:
3100848448 – ngày cấp: 14/03/2012
Quốc gia- tỉnh :
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
B&T WINDFARM JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt:
B&T WINDFARM
Địa chỉ:
51 Phan Bội Châu, Phường Đồng Mỹ, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
51 Phan Boi Chau Street, Dong My Ward, Dong Hoi City, Quang Binh Province, Vietnam
Đại diện pháp luật:
NGUYỄN NAM THẮNG
Mã số thuế:
3101036456 (17/08/2017)
Ngành nghề chính:
Tìm hiểu mặt bằng xây dựng (Mã CPC: 5111) Chi tiết: Khảo sát lựa chọn mặt bằng/địa điểm đầu tư trang trại điện gió. (Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Doanh nghiệp được quyền kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động).
3510 (Chính)
Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
Chi tiết: Sản xuất điện bằng năng lượng gió và kinh doanh điện.
Giấy phép kinh doanh:
3101036456 (17/08/2017)
Quốc gia- tỉnh :
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Quang Binh Industry and Trade Department
Địa chỉ:
Số 11 Quang Trung, Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình
Địa chỉ tiếng Anh:
11 Quang Trung, Hai Dinh, Dong Hoi, Quang Binh
Quốc gia- tỉnh :
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Quang Binh University
Địa chỉ:
312 Lý Thường Kiệt – – Thành phố Đồng Hới – Quảng Bình.
Địa chỉ tiếng Anh:
312 Ly Thuong Kiet Street, Dong Hoi City, Quang Binh Province
Đại diện pháp luật:
Hoàng Dương Hùng
Mã số thuế:
3100195252 – Ngày hoạt động 1998-10-31
Giấy phép kinh doanh:
3100195252 – Ngày hoạt động 1998-10-31
Quốc gia- tỉnh :
Scroll to Top