SỞ CÔNG THƯƠNG QUẢNG BÌNH

Tên công ty – Mã số thuế: SỞ CÔNG THƯƠNG QUẢNG BÌNH
Tên giao dịch (tiếng Anh): Quang Binh Industry and Trade Department
Địa chỉ: Số 11 Quang Trung, Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình
Địa chỉ tiếng Anh: 11 Quang Trung, Hai Dinh, Dong Hoi, Quang Binh
Quốc gia- tỉnh :

Send Message to listing owner

Listing Title: SỞ CÔNG THƯƠNG QUẢNG BÌNH

EnglishVietnamUnknown