CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH KHÁCH SẠN CÔNG ĐOÀN QUẢNG BÌNH

Tên công ty – Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH KHÁCH SẠN CÔNG ĐOÀN QUẢNG BÌNH
Tên giao dịch (tiếng Anh): QUANG BINH LABOUR UNION, HOLTEL, TOURIST JOINT-STOCK COMPANY
Địa chỉ: Đường Trương Pháp, Phường Hải Thành, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình
Đại diện pháp luật: Đinh Nam Sơn
Mã số thuế: 3100194989 (14/01/2010)
Giấy phép kinh doanh: 3100194989
Quốc gia- tỉnh :

Send Message to listing owner

Listing Title: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH KHÁCH SẠN CÔNG ĐOÀN QUẢNG BÌNH

EnglishVietnamUnknown