CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ B&T

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ B&T
Tên giao dịch (tiếng Anh):
B&T WINDFARM JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt:
B&T WINDFARM
Địa chỉ:
51 Phan Bội Châu, Phường Đồng Mỹ, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
51 Phan Boi Chau Street, Dong My Ward, Dong Hoi City, Quang Binh Province, Vietnam
Đại diện pháp luật:
NGUYỄN NAM THẮNG
Mã số thuế:
3101036456 (17/08/2017)
Ngành nghề chính:
Tìm hiểu mặt bằng xây dựng (Mã CPC: 5111) Chi tiết: Khảo sát lựa chọn mặt bằng/địa điểm đầu tư trang trại điện gió. (Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Doanh nghiệp được quyền kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động).
3510 (Chính)
Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
Chi tiết: Sản xuất điện bằng năng lượng gió và kinh doanh điện.
Giấy phép kinh doanh:
3101036456 (17/08/2017)
Quốc gia- tỉnh :

Send Message to listing owner

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top