Văn bản pháp luật

Quyết định số 80/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về việc ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Công Ty Dịch Thuật Phú Ngọc Việt gởi đến quý khách thông tin hữu ích sau Tải bản word tại đây THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 80/2013/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 27 …
EnglishVietnamUnknown