Kiến thức Visa

Ký hiệu của thị thực

Thị thực có các ký hiệu sau đây: A1- Cấp cho thành viên chính thức các đoàn khách mời của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và khách mời cấp tương đương của các vị có hàm Bộ trưởng, Thứ trưởng, Chủ tịch, Phó …

Cơ quan cấp visa cho người nước ngoài

Cơ quan cấp visa cho người nước ngoài (Visa issuing authority) sẽ giúp bạn hiểu biết thêm các cơ quan nào sẽ cấp visa, từ đó đưa ra quyết định xin cấp mới, gia hạn visa đúng đắn. Thật vậy, nếu bạn không thu xếp được thời gian, …

Có bao nhiêu loại thị thực Việt Nam

Có bao nhiêu loại thị thực Việt Nam (Categories of Vietnam visa) sẽ giúp bạn hiểu biết thêm về dịch vụ visa tại Việt Nam, từ đó ra quyết định gia hạn visa đúng đắn. Thật vậy, nếu bạn chỉ cần ở thêm vài ngày thì không nhất …

Các quốc gia được miễn thị thực vào Việt Nam

Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt xin cung cấp thông tin dưới đây, rất hữu ích về gia hạn visa nhanh. Các quốc gia được miễn thị thực vào Việt Nam sẽ giúp bạn phải không phải làm visa nhập cảnh nếu phải nằm trong những nước …