Việt Nam xử phạt NNN vi phạm xuất nhập cảnh, cư trú thế nào

Trong bối cảnh hội nhập, việc người nước ngoài đến sinh sống, học tập làm việc tại Việt Nam ngày càng nhiều. Do đó đòi hỏi hoạt động quản lý xuất nhập cảnh, quá cảnh, lưu trú cũng cần được chú trọng.

Chính Phủ đã ban hành Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định việc xử phạt vi phạm trong lĩnh vực về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú và đi lại đối với người nước ngoài (NNN) chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

Nghị định 144/2021/NĐ-CP

Người nước ngoài vi phạm các quy định trong các trường hợp sau đây sẽ bị xử phạt:

 • Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh
 • Đi lại ở Việt Nam mà không mang theo hộ chiếu, giấy thông hành, giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế (gọi chung là giấy tờ cấp cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú)
 • Khai không đúng sự thật để được cấp giấy tờ người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú
 • Không thông báo cho cơ quan có thẩm quyền về việc mất, hư hỏng giấy tờ cấp cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú
 • Đi lại quá phạm vi, thời hạn được phép ở Việt Nam
 • Không xuất trình giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế khi được cơ quan thẩm quyền của Việt Nam yêu cầu
 • Mua, bán, làm giả hồ sơ, hủy hoại, tẩy, xóa, sửa chữa hoặc làm sai lệch hình thức, nội dung hoặc tặng, cho, thuê, cho thuê, cầm cố trong hộ chiếu, giấy thông hành, giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế
 • Cho người khác sử dụng hộ chiếu, giấy thông hành, giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế để thực hiện hành vi trái pháp luật
 • Được cấp thẻ thường trú mà thay đổi địa chỉ nhưng không khai báo
 • Vào khu kinh tế cửa khẩu, khu kinh tế ven biển theo diện miễn thị thực đi đến địa điểm khác của Việt Nam mà không có thị thực
 • Nhập cảnh hoạt động không đúng mục đích, chương trình đã đề nghị trước đó….

Mức phạt khi vi phạm quy định về thị thực (visa), thẻ tạm trú ở Việt Nam

 1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng với người nước ngoài sử dụng chứng nhận tạm trú, gia hạn tạm trú, thẻ tạm trú, không cấp đổi thẻ thường trú ở Việt Nam quá thời hạn dưới 16 ngày mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.
 2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với người nước ngoài sử dụng chứng nhận tạm trú, gia hạn tạm trú, thẻ tạm trú, không cấp đổi thẻ thường trú ở Việt Nam quá thời hạn từ 16 ngày đến dưới 30 ngày mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.
 3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồngvới người nước ngoài sử dụng chứng nhận tạm trú, gia hạn tạm trú, thẻ tạm trú, không cấp đổi thẻ thường trú ở Việt Nam quá thời hạn từ 30 ngày đến dưới 60 ngày mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.
 4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng với người nước ngoài sử dụng chứng nhận tạm trú, gia hạn tạm trú, thẻ tạm trú, không cấp đổi thẻ thường trú quá thời hạn từ 60 ngày đến dưới 90 ngày mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.
 5. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với các hành vi sau:
 • Người nước ngoài nhập cảnh hoạt động không đúng mục đích, chương trình đã đề nghị xin cấp thị thực, thẻ tạm trú hoặc gia hạn tạm trú.
 • Người nước ngoài sử dụng chứng nhận tạm trú, gia hạn tạm trú, thẻ tạm trú, không cấp đổi thẻ thường trú quá thời hạn từ 90 ngày trở lên mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.
 • Cơ quan, tổ chức sử dụng người nước ngoài lao động, làm việc nhưng không làm thủ tục mời, bảo lãnh cấp thị thực, thẻ tạm trú (trừ trường hợp thuộc diện được chuyển đổi mục đích theo quy định của pháp luật).

Để biết thêm thông tin chi tiết về các nội dung vi phạm và các hình thức xử phạt vi phạm xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú tại Việt Nam khác, bạn có thể xem toàn Nghị định 144/2021/NĐ-CP.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top