Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Quảng Nam

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Quảng Nam (Quang Nam Immigration Department) là cơ quan giải quyết các thủ tục liên quan đến việc xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam và người nước ngoài tạm trú trên địa bàn của tỉnh Quảng Nam như: cấp hộ chiếu cho người Việt Nam; cấp thẻ tạm trú/ thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam,…Địa chỉ số: 56 Huỳnh Thúc Kháng – Tam Kỳ – Quảng Nam.

phòng xuất nhập cảnh tỉnh quảng nam

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Quảng Nam hướng dẫn giải quyết các thủ tục nào?

Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Quảng Nam sẽ hướng dẫn và giải quyết các thủ tục xuất nhập cảnh sau:

+ Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài tại Việt Nam.

+ Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài tại Việt Nam.

+ Cấp/ cấp lại hộ chiếu phổ thông; sửa đổi bổ sung hộ chiếu phổ thông cho công dân Việt Nam

+ Cấp thị thực (gia hạn visa), gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Nơi tiếp nhận hồ sơ các thủ tục xuất nhập cảnh của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Quảng Nam

TTThủ tục hành chínhCơ quan thực hiệnNơi tiếp nhận hồ sơ
1Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài tại Việt NamPhòng Quản lý XNC+ Trung tâm hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh. + Địa chỉ: số 159B – Trần Quý Cáp, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam.
Địa chỉ:56 Huỳnh Thúc Kháng – TP Tam Kỳ – 0510 3835563
2Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài tại Việt Nam.Phòng Quản lý XNC+ Trung tâm hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh. + Địa chỉ: số 159B – Trần Quý Cáp, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam.
Địa chỉ:56 Huỳnh Thúc Kháng – TP Tam Kỳ – 0510 3835563
3Thủ tục cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnhPhòng Quản lý XNCCông an Quảng Nam
Địa chỉ:56 Huỳnh Thúc Kháng – TP Tam Kỳ – 0510 3835563
4Thủ tục Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt NamPhòng Quản lý XNCCông an Quảng Nam
Địa chỉ:56 Huỳnh Thúc Kháng – TP Tam Kỳ – 0510 3835563
5Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thôngPhòng Quản lý XNC+ Trung tâm hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh. + Địa chỉ: số 159B – Trần Quý Cáp, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam.
Địa chỉ:56 Huỳnh Thúc Kháng – TP Tam Kỳ – 0510 3835563
6Cấp lại hộ chiếu phổ thôngPhòng Quản lý XNC+ Trung tâm hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh. + Địa chỉ: số 159B – Trần Quý Cáp, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam.
Địa chỉ:56 Huỳnh Thúc Kháng – TP Tam Kỳ – 0510 3835563
7Cấp hộ chiếu phổ thôngPhòng Quản lý XNCTrung tâm hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh.
Địa chỉ:56 Huỳnh Thúc Kháng – TP Tam Kỳ – 0510 3835563
8Thủ tục gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt NamPhòng Quản lý XNC+ Trung tâm hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh. – Địa chỉ: số 159B – Trần Quý Cáp, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam.
Địa chỉ:56 Huỳnh Thúc Kháng – TP Tam Kỳ – 0510 3835563
9Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài tại Việt NamPhòng Quản lý XNC+ Trung tâm hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh. + Địa chỉ: số 159B – Trần Quý Cáp, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam.
Địa chỉ:56 Huỳnh Thúc Kháng – TP Tam Kỳ – 0510 3835563
10Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài tại Việt Nam.Phòng Quản lý XNC+ Trung tâm hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh. + Địa chỉ: số 159B – Trần Quý Cáp, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam.
Địa chỉ:56 Huỳnh Thúc Kháng – TP Tam Kỳ – 0510 3835563
11Thủ tục cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnhPhòng Quản lý XNCCông an Quảng Nam
Địa chỉ:56 Huỳnh Thúc Kháng – TP Tam Kỳ – 0510 3835563
12Thủ tục Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt NamPhòng Quản lý XNCCông an Quảng Nam
Địa chỉ:56 Huỳnh Thúc Kháng – TP Tam Kỳ – 0510 3835563
13Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thôngPhòng Quản lý XNC+ Trung tâm hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh. + Địa chỉ: số 159B – Trần Quý Cáp, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam.
Địa chỉ:56 Huỳnh Thúc Kháng – TP Tam Kỳ – 0510 3835563
14Cấp lại hộ chiếu phổ thôngPhòng Quản lý XNC+ Trung tâm hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh. + Địa chỉ: số 159B – Trần Quý Cáp, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam.
Địa chỉ:56 Huỳnh Thúc Kháng – TP Tam Kỳ – 0510 3835563
15Cấp hộ chiếu phổ thôngPhòng Quản lý XNCTrung tâm hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh.
Địa chỉ:56 Huỳnh Thúc Kháng – TP Tam Kỳ – 0510 3835563
16Thủ tục gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt NamPhòng Quản lý XNC+ Trung tâm hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh. – Địa chỉ: số 159B – Trần Quý Cáp, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam.
Địa chỉ:56 Huỳnh Thúc Kháng – TP Tam Kỳ – 0510 3835563
17Cấp thị thực và gia hạn tạm trú cho người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài tại Việt NamPhòng Quản lý XNC+ Trung tâm hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh. + Địa chỉ: số 159B – Trần Quý Cáp, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam.
Địa chỉ:56 Huỳnh Thúc Kháng – TP Tam Kỳ – 0510 3835563

Địa chỉ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Quảng Nam

Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Quảng Nam toạ lạc tại địa chỉ số:

56 Huỳnh Thúc Kháng – Tam Kỳ – Quảng Nam.

Bạn có thể liên hệ với cơ quan này qua số điện thoại: 0235.3835564 (tại thành phố Tam Kỳ) – 0235.3862452 (tại thành phố Hội An), Fax: 0235.3824426 – 0235 391 0093

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Quảng Nam chịu sự quản lý về mặt chuyên môn của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam. Bạn có thể khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua trang thông tin điện tử sau: https://quangnam.xuatnhapcanh.gov.vn/

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top