Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Quảng Nam

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Quảng Nam (Quang Nam Immigration Department) là cơ quan giải quyết các thủ tục liên quan đến việc xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam và người nước ngoài tạm trú trên địa bàn của tỉnh Quảng Nam như: cấp hộ chiếu cho người Việt Nam; cấp thẻ tạm trú/ thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam,…Địa chỉ số: 56 Huỳnh Thúc Kháng – Tam Kỳ – Quảng Nam.

phòng xuất nhập cảnh tỉnh quảng nam

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Quảng Nam hướng dẫn giải quyết các thủ tục nào?

Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Quảng Nam sẽ hướng dẫn và giải quyết các thủ tục xuất nhập cảnh sau:

+ Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài tại Việt Nam.

+ Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài tại Việt Nam.

+ Cấp/ cấp lại hộ chiếu phổ thông; sửa đổi bổ sung hộ chiếu phổ thông cho công dân Việt Nam

+ Cấp thị thực (gia hạn visa), gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Nơi tiếp nhận hồ sơ các thủ tục xuất nhập cảnh của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Quảng Nam

TT Thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Nơi tiếp nhận hồ sơ
1 Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài tại Việt Nam Phòng Quản lý XNC + Trung tâm hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh. + Địa chỉ: số 159B – Trần Quý Cáp, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam.
Địa chỉ:56 Huỳnh Thúc Kháng – TP Tam Kỳ – 0510 3835563
2 Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài tại Việt Nam. Phòng Quản lý XNC + Trung tâm hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh. + Địa chỉ: số 159B – Trần Quý Cáp, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam.
Địa chỉ:56 Huỳnh Thúc Kháng – TP Tam Kỳ – 0510 3835563
3 Thủ tục cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý XNC Công an Quảng Nam
Địa chỉ:56 Huỳnh Thúc Kháng – TP Tam Kỳ – 0510 3835563
4 Thủ tục Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Phòng Quản lý XNC Công an Quảng Nam
Địa chỉ:56 Huỳnh Thúc Kháng – TP Tam Kỳ – 0510 3835563
5 Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông Phòng Quản lý XNC + Trung tâm hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh. + Địa chỉ: số 159B – Trần Quý Cáp, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam.
Địa chỉ:56 Huỳnh Thúc Kháng – TP Tam Kỳ – 0510 3835563
6 Cấp lại hộ chiếu phổ thông Phòng Quản lý XNC + Trung tâm hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh. + Địa chỉ: số 159B – Trần Quý Cáp, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam.
Địa chỉ:56 Huỳnh Thúc Kháng – TP Tam Kỳ – 0510 3835563
7 Cấp hộ chiếu phổ thông Phòng Quản lý XNC Trung tâm hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh.
Địa chỉ:56 Huỳnh Thúc Kháng – TP Tam Kỳ – 0510 3835563
8 Thủ tục gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Phòng Quản lý XNC + Trung tâm hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh. – Địa chỉ: số 159B – Trần Quý Cáp, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam.
Địa chỉ:56 Huỳnh Thúc Kháng – TP Tam Kỳ – 0510 3835563
9 Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài tại Việt Nam Phòng Quản lý XNC + Trung tâm hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh. + Địa chỉ: số 159B – Trần Quý Cáp, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam.
Địa chỉ:56 Huỳnh Thúc Kháng – TP Tam Kỳ – 0510 3835563
10 Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài tại Việt Nam. Phòng Quản lý XNC + Trung tâm hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh. + Địa chỉ: số 159B – Trần Quý Cáp, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam.
Địa chỉ:56 Huỳnh Thúc Kháng – TP Tam Kỳ – 0510 3835563
11 Thủ tục cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý XNC Công an Quảng Nam
Địa chỉ:56 Huỳnh Thúc Kháng – TP Tam Kỳ – 0510 3835563
12 Thủ tục Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Phòng Quản lý XNC Công an Quảng Nam
Địa chỉ:56 Huỳnh Thúc Kháng – TP Tam Kỳ – 0510 3835563
13 Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông Phòng Quản lý XNC + Trung tâm hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh. + Địa chỉ: số 159B – Trần Quý Cáp, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam.
Địa chỉ:56 Huỳnh Thúc Kháng – TP Tam Kỳ – 0510 3835563
14 Cấp lại hộ chiếu phổ thông Phòng Quản lý XNC + Trung tâm hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh. + Địa chỉ: số 159B – Trần Quý Cáp, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam.
Địa chỉ:56 Huỳnh Thúc Kháng – TP Tam Kỳ – 0510 3835563
15 Cấp hộ chiếu phổ thông Phòng Quản lý XNC Trung tâm hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh.
Địa chỉ:56 Huỳnh Thúc Kháng – TP Tam Kỳ – 0510 3835563
16 Thủ tục gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Phòng Quản lý XNC + Trung tâm hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh. – Địa chỉ: số 159B – Trần Quý Cáp, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam.
Địa chỉ:56 Huỳnh Thúc Kháng – TP Tam Kỳ – 0510 3835563
17 Cấp thị thực và gia hạn tạm trú cho người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài tại Việt Nam Phòng Quản lý XNC + Trung tâm hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh. + Địa chỉ: số 159B – Trần Quý Cáp, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam.
Địa chỉ:56 Huỳnh Thúc Kháng – TP Tam Kỳ – 0510 3835563

Địa chỉ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Quảng Nam

Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Quảng Nam toạ lạc tại địa chỉ số:

56 Huỳnh Thúc Kháng – Tam Kỳ – Quảng Nam.

Bạn có thể liên hệ với cơ quan này qua số điện thoại: 0235.3835564 (tại thành phố Tam Kỳ) – 0235.3862452 (tại thành phố Hội An), Fax: 0235.3824426 – 0235 391 0093

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Quảng Nam chịu sự quản lý về mặt chuyên môn của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam. Bạn có thể khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua trang thông tin điện tử sau: https://quangnam.xuatnhapcanh.gov.vn/

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!
CÔNG TY DỊCH THUẬT PHÚ NGỌC VIỆT
GIA HẠN VISA 1 THÁNG – 1 NĂM NHANH TRONG 1 NGÀY
217/2A1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q. Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 3514 7013 | (028) 3514 7572 | Di động: 0977 894 613 | 0933 79 2626  | 0968 541 130 | 0981 059 551

Email: pnvt01@gmail.com | pnvt05@gmail.com | pnvt04@gmail.com

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown