Ký hiệu thị thực LĐ – Gốc visa LĐ – Cấp cho người vào lao động

Trước đây, gốc visa LĐ (Ký hiệu thị thực LĐ) cấp cho người vào lao động tại Việt Nam, trước đây là ký hiệu là B3 – Cấp cho người vào làm việc với các doanh nghiệp của Việt Nam, thì LĐ ở đây có thể hiểu là viết tắt của 2 từ đầu của Lao Động. Thị thực ký hiệu LĐ có thời hạn không quá 02 năm. Thị thực có giá trị một lần hoặc nhiều lần và không được chuyển đổi mục đích.

Xem dịch vụ visa, miễn thị thực

Thị thực được cấp riêng cho từng người, trừ trường hợp trẻ em dưới 14 tuổi được cấp chung hộ chiếu với cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ. Thị thực được cấp vào hộ chiếu hoặc cấp rời. Xem thêm trường hợp được cấp thị thực rời.

Dưới đây là mẫu thị thực ký hiệu DN – xem hình chỉ của mũi tên ĐỎ

Gia hạn visa 3 tháng nhiều lần

ky hieu thi thuc lđ, goc visa lđ, gốc visa lđ, ký hiệu thị thực lđGốc visa LĐ – ký hiệu thị thực LĐ

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top