Không được chuyển đổi mục đích thị thực

Theo quy định tại Khoản 1, khoản 2, diều 7 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, thì thị thực được cấp riêng cho từng người, có giá trị một lần hoặc nhiều lần và không được chuyển đổi mục đích. Do đó nếu người nước ngoài lấy vợ hoặc chồng Việt Nam, được cấp thẻ tạm trú có ký hiệu thị thực là TT, có thời hạn 3 năm, thì khi muốn làm việc tại Việt Nam, được cấp giấy phép lao động cũng giữ mục đích cư trú là vào sống cùng vợ hoặc chồng tại Việt Nam, mà không phải chuyển từ ký hiệu thị thực TT sang LĐ.

Không được chuyển đổi mục đích thị thực

Tương tự như vậy, trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đã được cấp thẻ tạm trú với ký hiệu thị thực là ĐT (đầu tư), có thời hạn 5 năm, sau đó họ muốn làm việc ở một công ty khác và đã được cấp giấy phép lao động, nhưng vẫn đầu tư tại công ty cũ thì người nước ngoài vẫn giữ ký hiệu thị thực là ĐT, đã được cấp để cư trú trước đó tại Việt Nam mà không phải chuyển từ ký hiệu thị thực từ ĐT sang LĐ. Tham khảo thêm Gia hạn visa ở đâu

Tham khảo: Internet

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top