Đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách visa điện tử

Thảo luận về báo cáo tổng kết thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam đã được thực hiện vào ngày 5/11/2018. Nhiều đại biểu quốc hội tham gia thảo luận cho rằng nên tiếp tục kéo dài thực hiệc cấp thị thực điện tử để thu hút đầu tư, phục vụ quá trình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách visa điện tử

Hiện nay, việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam là vấn đề cải cách hành chính quan trọng, tuy nhiên việc này chưa được quy định trong Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, quá cảnh của người nước ngoài vào Việt Nam năm 2014. Mặt khác qua báo cáo của Chính phủ thì hiện nay tỷ lệ khách nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam qua thị thực điện tử còn thấp, vậy nguyên nhân nằm ở đâu? Vấn đề quảng bá, tuyên truyền, phối hợp làm sao để giới thiệu cho khách đi theo con đường thị thực điện tử được nhiều hơn?

Để giải quyết việc này, các đại biểu quốc hội cũng đưa ra một số ý kiến, cụ thể như sau:

+ Quốc hội nên có nghị quyết cho thực hiện thí điểm làm cơ sở pháp lý để thực hiện.

+ Mở rộng phạm vi việc thực hiện cấp thị thực điện tử trong cả nước.

+ Cần lưu ý các vấn đề về nhân lực thực hiện thí điểm; công tác tuyên truyền cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài đến Việt Nam.

Thủ tục gia hạn visa cho người nước ngoài

Kết luận phiên thảo luận, Quốc hội đã đồng ý thời gian thí điểm cấp thị thực điện tử sẽ kéo dài thêm không quá 2 năm, kể từ ngày 01/02/2019. Trong thời gian đó, Chính phủ sẽ sớm khẩn trương tổng kết, sửa đổi, bổ sung Luật Nhập cảnh, quá cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam để quy định vấn đề này. Đồng thời sẽ đánh giá kỹ việc triển khai rà soát lại các danh mục mà các nước được áp dụng, các cửa khẩu được nhập cảnh bằng thị thực điện tử để bảo đảm chặt chẽ, hợp lý; nghiên cứu xử lý những vấn đề liên quan đến công tác phối hợp, triển khai và những vấn đề phát sinh đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top