Đại sứ quán Việt Nam tại China (Trung Quốc)

Đại sứ quán Việt Nam tại Beijing, China
Địa chỉ: No 32 Guanghua Rd., Jiangou menwai, P.O.Box 00600, Beijing, CHINA
Điện thoại: (86-10) 6532 11
Fax: (86-10) 6532 57
Email: suquanbk@yahoo.com Tổng lãnh sự Việt Nam tại Guangzhou, China
Địa chỉ: 2nd floor, Hotel Landmark B Building North, Qiaoguang Rd. (Haizhu square), Guangzhou, CHINA.
Điện thoại: (86-20) 8330 59
Fax: (86-20) 8330 59
Email: tlsq.quangchau@mofa.gov.vn Tổng lãnh sự Việt Nam tại Kun Ming, China
Địa chỉ: No. 507, Hong Ta Mansion 1 No. 155 Beijing Road, Kunming, China
Điện thoại: (0086-871)- 351
Fax: (0086-871) 351
Email: tlsqcm@yahoo.com Tổng lãnh sự Việt Nam tại Nanning, China
Địa chỉ: 1st floor, Touzi Dasha, 109 Minzu Avenue, Nanning, CHINA.
Điện thoại: (86-77) 1551 05
Fax: (86-77) 1553 47
Email: tlsqvn@rediffmail.com Tổng lãnh sự Việt Nam tại HongKong, China
Địa chỉ: 15/F, Great Smart Tower, 230 Wan Chai Road, Wan Chai, HONG KONG, CHINA
Điện thoại: (852) 2591 4517
Fax: (852) 2591 4524
Email: vnconsul@netvigator.com tlsqhk@mofa.gov.vn

Bạn hãy đọc thêm Xin visa tại cửa khẩu, gia hạn visa 3 tháng 1 lần

Đại sứ quán Việt Nam tại China (Trung Quốc)
Đánh giá bài viết!

Bình luận

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}