Địa chỉ Đại sứ quán Việt Nam tại Braxin (Brazil)

Địa chỉ Đại sứ quán Việt Nam tại Braxin (Barazil) là cơ quan ngoại giao của Việt Nam tại nước ngoài. Xem ngắn gọn thông tin liên hệ và một số thủ tục lãnh sự được thực hiện tại cơ quan này dưới đây.

đại sứ quán Việt Nam tại Brazil

​​​​​​​Địa chỉ Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil

​- Địa chỉ: SHIS QI 09 Conj. 10 Casa 1 – Lago Sul, Brasília/DF CEP:71625-100, BRASIL.​
– Tel: + 55 61 3364 5876 / 3364 0675;  Fax: + 55 61 3364 5836​​​​
– Email:embavina@yahoo.com​​​
– Webiste:https://vnembassy-brasilia.mofa.gov.vn/

Lịch làm việc của Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil

Thời gian làm việc từ Thứ Hai – Thứ Sáu: 9:00-17:00

Một số thủ tục được thực hiện tại Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil

 1. Xác minh giấy tờ, tài liệu (không kể tiền cước phí) ​
 2. Tiếp nhận và vận chuyển đơn, chứng cứ của công dân và pháp nhân Việt Nam
 3. Công chứng, chứng thực
 4. Chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự
 5. Xác nhận, đăng ký công dân
 6. Thị thực các loại
 7. Cấp giấy miễn thị thực 5 năm
 8. Đăng ký nuôi con nuôi
 9. Thủ tục liên quan đến quốc tịch
 10. Cấp tem AB (cấp cho hộ chiếu phổ thông đi việc công)
 11. Giấy thông hành
 12. Cấp hộ chiếu

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top