Cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài như thế nào?

Ngoài việc xin cấp thị thực trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền. Người nước ngoài còn có thể xin cấp thị thực điện tử qua trang thông tin điện tử. Đây là một Cổng thông tin điện tử về xuất nhập cảnh, có chức năng tiếp nhận, giải quyết, cung cấp thông tin liên quan đến cấp thị thực điện tử.

Điều kiện cấp thị thực điện tử

Cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài
Cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài

Hồ sơ xin cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài

  • Mẫu – NA1a:  Thông tin đề nghị cấp thị thực điện tử được đăng tải trên Trang thông tin cấp thị thực điện tử.
  • Ảnh mặt chân dung 4 cm x 6cm; ảnh trang nhân thân hộ chiếu được tải lên Trang thông tin cấp thị thực điện tử theo quy định.

Người nước ngoài đang ở nước ngoài nộp đơn xin cấp thị thực điện tử tại đây

Lệ phí cấp thị thực điện tử

Căn cứ Thông tư số 219/2016/TT-BTC, ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam thì lệ phí nộp khi xin cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài là: 25USD/thị thực điện tử.

Xem chi phí gia hạn visa, xin cấp thẻ tạm trú, xin cấp thị thực cho người nước ngoài tại đây.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top