Các loại thị thực Việt Nam?

Các loại thị thực Việt Nam (Categories of Vietnam visa) sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí nếu như hiểu đúng về từng loại thị thực nhất định. Chẳng hạn, nếu bạn chỉ cần ở thêm vài ngày thì không nhất thiết phải gia hạn visa 3 tháng, chỉ cần 1 tháng là đủ. Trong thời gian này, bạn có xuất nhập cảnh hay không, nếu có thì phải dùng đến nhiều lần. Chúng tôi sẽ giúp bạn chọn lựa.

Có bao nhiêu loại thị thực Việt Nam (categories of Vietnam visas)?

Việc phân loại thị thực Việt Nam có thể dựa vào:

1/ Phạm vi quốc gia: thị thực Việt Nam được chia thành hai loại:

  • Thị thực xuất cảnh: loại thị thực dành cho người Việt Nam xuất cảnh sang một quốc gia nào đó, gọi tắt là visa xuất
  • Thị thực nhập cảnh: loại thị thực dành cho người nước ngoài đến Việt Nam, gọi tắt là visa nhập

2/ Mục đích đi lại: thị thực Việt Nam được chia thành ba loại:

  • Thị thực du lịch: Loại thị thực này có giá trị trong 1 tháng
  • Thị thực thương mại: loại thị thực này có giá trị trong 3 tháng
  • Thị thực cho các mục đích khác: loại thị thực này có giá trị trong 3 tháng

các loại thị thực việt nam

3/ Thời gian tạm trú và số lần nhập cảnh: thị thực Việt Nam được chia làm 4 loại:

  • Thị thực 1 tháng một lần nhập cảnh (Chỉ được nhập cảnh một lần)
  • Thị thực 1 tháng nhiều lần nhập cảnh (Được nhập cảnh nhiều lần)
  • Thị thực 3 tháng một lần nhập cảnh (Chỉ được nhập cảnh một lần)
  • Thị thực 3 tháng nhiều lần nhập cảnh (Được nhập cảnh nhiều lần)

Hiểu được tính chất của từng loại thị thực (visa), các bạn sẽ biết phải làm gì.

Để tiết kiệm thời gian, các bạn có thể ủy quyền cho chúng tôi, chúng tôi sẽ đại diện cho bạn làm nhanh, đúng hẹn, thủ tục đơn giản.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top