Sóc Trăng

Tên công ty – Mã số thuế: Công ty Điện lực Sóc Trăng
Tên giao dịch (tiếng Anh): Soc Trang Power Company
Quốc gia- tỉnh :
Tên công ty – Mã số thuế: Trung tâm Điện lực Long Phú – Sóc Trăng
Tên giao dịch (tiếng Anh): Long Phu Power Centre
Quốc gia- tỉnh :
EnglishVietnamUnknown