Directory Category: Lâm Đồng

Lâm Đồng

Tên giao dịch (tiếng Anh):
TRUNGNAM CONSTRUCTION & ENGINEERING CORPORATION (TRUNGNAM E&C)
Tên viết tắt:
TRUNG NAM E&C
Địa chỉ:
Village 2, Tan Thuong Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Đại diện pháp luật:
Lê Xuân Phúc
Mã số thuế:
5800577571 (23/05/2008)
Giấy phép kinh doanh:
5800577571
Quốc gia- tỉnh :
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
BIO R&D COMPANY LIMITED
Tên viết tắt:
BIO R&D CO.,LTD
Địa chỉ:
Số 5 đường Đống Đa, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
5 Dong Da Street, Ward 3, Da Lat City, Lam Dong Province, Vietnam
Đại diện pháp luật:
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN
Mã số thuế:
5801254333 (19/11/2014)
Ngành nghề chính:
0145 (Chính)
Chăn nuôi lợn
0210
Trồng rừng và chăm sóc rừng
4663
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng.
0150
Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp
1079
Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Giết mổ và chế biến thực phẩm.
1080
Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
Chi tiết: Chế biến thức ăn gia súc gia cầm.
2012
Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
Chi tiết: Sản xuất phân bón công nghệ vi sinh.
Giấy phép kinh doanh:
5801254333 (19/11/2014)
Quốc gia- tỉnh :
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Luong The Vinh High School
Địa chỉ:
Tổ 20 – Thị trấn Liên Nghĩa – Huyện Đức Trọng – Lâm Đồng
Địa chỉ tiếng Anh:
Group 20, Lien Nghia Townlet, Duc Trong District, Lam Dong Province
Mã số thuế:
5801194902
Quốc gia- tỉnh :
Scroll to Top