CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY TRUNG NAM

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY TRUNG NAM
Tên giao dịch (tiếng Anh):
TRUNGNAM CONSTRUCTION & ENGINEERING CORPORATION (TRUNGNAM E&C)
Tên viết tắt:
TRUNG NAM E&C
Địa chỉ:
Village 2, Tan Thuong Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Đại diện pháp luật:
Lê Xuân Phúc
Mã số thuế:
5800577571 (23/05/2008)
Giấy phép kinh doanh:
5800577571
Quốc gia- tỉnh :

Send Message to listing owner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top