CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY TRUNG NAM

Tên công ty – Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY TRUNG NAM
Tên giao dịch (tiếng Anh): TRUNGNAM CONSTRUCTION & ENGINEERING CORPORATION (TRUNGNAM E&C)
Tên viết tắt: TRUNG NAM E&C
Địa chỉ: Village 2, Tan Thuong Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Đại diện pháp luật: Lê Xuân Phúc
Mã số thuế: 5800577571 (23/05/2008)
Giấy phép kinh doanh: 5800577571
Quốc gia- tỉnh :

Send Message to listing owner

Listing Title: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY TRUNG NAM

EnglishVietnamUnknown