CÔNG TY TNHH BSI VIỆT NAM – 0305988521

Tên công ty – Mã số thuế: CÔNG TY TNHH BSI VIỆT NAM – 0305988521
Tên giao dịch (tiếng Anh): BSI VIETNAM COMPANY LIMITED
Tên viết tắt: BSI VIỆT NAM
Địa chỉ: Phòng 1106, Lầu 11, Tòa nhà Citilight Tower, số 45 Đường Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh: Room 1106, 11th Floor, Citilight Tower, 45 Vo Thi Sau Street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật: LÊ DUYÊN ANH
Mã số thuế: 0305988521 – Ngày bắt đầu thành lập: 19/08/2008
Ngành nghề chính: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
8230
Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức hội nghị chuyên đề, hội thảo và hướng dẫn về việc quản lý, việc thực hiện và kiểm tra chất lượng trong các lĩnh vực môi trường, công nghiệp, chăm sóc sức khỏe, an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp, thực phẩm, an ninh thông tin, thông tin liên lạc và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng (Hoạt động tổ chức hội nghị chuyên đề, hội thảo và hướng dẫn phải tuân thủ các quy định của Luật Thương mại, Luật Báo chí, Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa cộng đồng ban hành kèm theo Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ và các quy định pháp luật khác có liên quan; Các hoạt động tổ chức hội nghị chuyên đề, hội thảo và hướng dẫn của doanh nghiệp liên quan đến yếu tố nước ngoài (người nước ngoài tham gia hoặc tài trợ) phải thực hiện theo Quyết định số 122/2001/QĐ-TTg ngày 21 tháng 08 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam; Mọi hoạt động tổ chức hội nghị chuyên đề, hội thảo và hướng dẫn của doanh nghiệp đều phải được cơ quan chuyên ngành chấp thuận về nội dung và kế hoạch thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành trước khi tổ chức thực hiện).
6201
Lập trình máy vi tính
Chi tiết: Sản xuất, gia công các phần mềm chuyên dụng cho việc quản lý kinh doanh (CPC: 842)
6202
Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
Chi tiết: Tư vấn các phần mềm chuyên dụng cho việc quản lý kinh doanh (CPC: 842)
6312
Cổng thông tin
Chi tiết: Cung cấp thông tin trên mạng Internet doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định tại Luật Báo chí, Luật Công nghệ thông tin; Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng và các văn bản liên quan về công nghệ thông tin
7120 (Chính)
Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: – Đánh giá các hệ thống quản lý và cấp giấy chứng nhận xác nhận tuân thủ các tiêu chuẩn của hệ thống quản lý trong việc thực hiện, kiểm tra chất lượng và vấn đề an toàn trong các lĩnh vực về quản lý môi trường, quản lý an ninh thông tin và hệ thống chất lượng (Doanh nghiệp không được đồng thời thực hiện dịch vụ tư vấn thiết lập và đánh giá chứng nhận đối với cùng một khách hàng; Hoạt động của doanh nghiệp tuân theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5956:1995 hoặc ISO/IEC 1721:2006 – Yêu cầu chung cho tổ chức tiến hành đánh giá và chứng nhận hệ thống chất lượng; Hoạt động của doanh nghiệp phải tuân thủ theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và các quy định pháp luật có liên quan của Việt Nam); (CPC: 86769) – Dịch vụ chứng nhận hợp chuẩn (chứng nhận sản phẩm theo các Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) và Tiêu chuẩn quốc tế, không cấp chứng nhận cho phương tiện giao thông vận tải). Doanh nghiệp chỉ được phép hoạt động chứng nhận chất lượng sản phẩm theo Tiêu chuẩn Việt Nam và Tiêu chuẩn quốc tế thuộc các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và công nghệ thông tin theo đúng quy định pháp luật Việt Nam được sự chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành. (CPC: 8676)
8559
Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Cung cấp các khóa đào tạo ngắn hạn về quản lý và về tiêu chuẩn hệ thống quản lý trong lĩnh vực quản lý, môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe, an toàn thực phẩm, an ninh thông tin, dịch vụ công nghệ thông tin, thông tin liên lạc và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng (bao gồm đào tạo các chủ đề liên quan đến chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, ISO 27001, SA 8000, ISO 22000, … và những kỹ năng mềm khác. Cung cấp khóa đào tạo cho các cá nhân, công ty về hệ thống quản lý và hệ thống quản lý ISO trong lĩnh vực quản lý, môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe, an toàn thực phẩm, an ninh thông tin, dịch vụ công nghệ thông tin, thông tin liên lạc và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng. (CPC: 929)
Giấy phép kinh doanh: 0305988521 – Ngày bắt đầu thành lập: 19/08/2008
Quốc gia- tỉnh :

Send Message to listing owner

Listing Title: CÔNG TY TNHH BSI VIỆT NAM – 0305988521

EnglishVietnamUnknown