PNVT

Phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Kiên Giang

Giới thiệu chung về Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Kiên Giang Phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Kiên Giang thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam và người nước ngoài tại Kiên …

Phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Hậu Giang

Giới thiệu chung về Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Hậu Giang Phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Hậu Giang thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam và người nước ngoài tại Hậu …

Phòng quản lý xuất nhập cảnh Cần Thơ

Giới thiệu chung về Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Cần Thơ Phòng quản lý xuất nhập cảnh Cần Thơ thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam và người nước ngoài tại Cần Thơ theo …

Phòng quản lý xuất nhập cảnh Tiền Giang

Giới thiệu chung về Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Tiền Giang Phòng quản lý xuất nhập cảnh Tiền Giang thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam và người nước ngoài tại Tiền Giang theo …

Gia hạn visa cho người Uruguay

Gia hạn visa cho người Uruguay (Uruguayan visa extension) là nói tắt của Gia hạn visa cho người Uruguay tại Việt Nam. Khi nói đến dịch vụ visa cho người Uruguay tức là nói đến dịch vụ xin visa cho người Uruguay và dịch vụ gia hạn visa …