Chuyên gia xử lý tình huống khó

Gia hạn visa Afghanistan

Gia hạn visa Afghanistan (Afghanistani visa extension) là nói tắt của Gia hạn visa cho người Afghanistan tại Việt Nam. Khi nói đến dịch vụ visa Afghanistan tức là nói đến dịch vụ xin visa Afghanistan và dịch vụ gia hạn visa Afghanistan. Với đội ngũ nhân viên …

Gia hạn visa cho người Trung Quốc

Gia hạn visa cho người Trung Quốc (Chinese visa extension) hay gọi tắt là Gia hạn visa Trung Quốc là nói tắt của Gia hạn visa cho người Trung Quốc tại Việt Nam. Khi nói đến dịch vụ visa Trung Quốc tức là nói đến dịch vụ xin …

Gia hạn visa Pakistan

Gia hạn visa Pakistan (Pakistani visa extension) là nói tắt của Gia hạn visa cho người Pakistan tại Việt Nam. Khi nói đến dịch vụ visa Pakistan tức là nói đến dịch vụ xin visa Pakistan và dịch vụ gia hạn visa Pakistan. Với đội ngũ nhân viên …

Gia hạn visa nhanh

Gia hạn visa nhanh  (Vietnam urgent visa extension / Vietnam urgent visa renewal) của Gia Hạn Visa PNVT ra đời nhằm mang lại lợi ích đích thực cho bạn, đặc biệt bạn không có nhiều thời gian, thời gian chỉ cho phép bạn 3-5 ngày phải có visa …

Dịch vụ gia hạn visa quá hạn

Gia hạn visa quá hạn (hay gia hạn visa hết hạn) (Vietnam invalid visa extension / Vietnam invalid visa renewal) của Gia Hạn Visa PNVT ra đời nhằm mang lại lợi ích đích thực cho bạn, đặc biệt khi gia hạn visa của bạn quá hạn hay không …

Gia hạn visa các quốc tịch khó

Gia hạn visa các quốc tịch khó của Gia Hạn Visa PNVT ra đời nhằm mang lại lợi ích đích thực cho bạn. Từ lâu các quốc tịch khó như Afghanistan, Israel là trường hợp các công ty dịch vụ ngại làm bởi Việt Nam là quốc gia …

Gia hạn thị thực khẩn 2 ngày

Gần đây khi luật xuất nhập cảnh 2014 (hiệu lực 1/1/2015) ra đời, còn nhiều thứ chưa vào nề nếp, thực tế là nhiều khách nước ngoài không thể tự gia hạn thị thực, hoặc đã gặp không ít khó khăn, đơn phương là không thể hỏi đáp …