XÍ NGHIỆP VẬN TẢI BIỂN VÀ CÔNG TÁC LẶN – 3500102414-005

Tên công ty – Mã số thuế: XÍ NGHIỆP VẬN TẢI BIỂN VÀ CÔNG TÁC LẶN – 3500102414-005
Tên giao dịch (tiếng Anh): Marine Transport & Diving Mission Joint Venture Vietsovpetro Enterprise
Địa chỉ: Số 71 đường 30/4, phườngThắng Nhất, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa, Vũng Tàu
Địa chỉ tiếng Anh: 71, Street 30/4, Thang Nhat Ward, Vung Tau City, Ba Ria – Vung Tau Province
Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Lý
Mã số thuế: 3500102414-005 (02/06/1983)
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
Giấy phép kinh doanh: 3500102414-005 (02/06/1983)
Quốc gia- tỉnh :

Send Message to listing owner

Listing Title: XÍ NGHIỆP VẬN TẢI BIỂN VÀ CÔNG TÁC LẶN – 3500102414-005

EnglishVietnamUnknown