VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TÂN UYÊN

Tên công ty – Mã số thuế: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TÂN UYÊN
Tên giao dịch (tiếng Anh): TAN UYEN NOTARY OFFICE
Địa chỉ: 105 Kp Khánh Lợi, TT Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương
Địa chỉ tiếng Anh: 105 Khanh Loi Quarter, Tan Phuoc Khanh Townlet, Tan Uyen Town, Binh Duong Province
Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Tấn
Mã số thuế: 3701511939 (15/05/2009)
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu
Giấy phép kinh doanh: 03/TP-ĐKHĐ
Quốc gia- tỉnh :

Send Message to listing owner

Listing Title: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TÂN UYÊN

EnglishVietnamUnknown