VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG PHÚ MỸ (tỉnh Tiền Giang) – 1201483020

Tên công ty – Mã số thuế: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG PHÚ MỸ (tỉnh Tiền Giang) – 1201483020
Tên giao dịch (tiếng Anh): Phu My Notary Office
Địa chỉ: 139 Nguyễn Trọng Dân, Long Hưng, Gò Công, Tiền Giang
Địa chỉ tiếng Anh: 139 Nguyen Trong Dan, Long Hung Commune, Go Cong Town, Tien Giang Province
Đại diện pháp luật: Bùi Phú Mỹ
Mã số thuế: 1201483020 – ngày hoạt động: 21/11/2014
Giấy phép kinh doanh: 1201483020 – ngày hoạt động: 21/11/2014
Quốc gia- tỉnh :

Send Message to listing owner

Listing Title: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG PHÚ MỸ (tỉnh Tiền Giang) – 1201483020

EnglishVietnamUnknown