TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN VĂN TỐ

Tên công ty – Mã số thuế: TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN VĂN TỐ
Tên giao dịch (tiếng Anh): Nguyen Van To Secondary School
Địa chỉ: 140 Tam Đảo, Phường 14, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh: 140 Tam Dao, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City
Đại diện pháp luật: Nguyễn Vi Tường Thụy
Mã số thuế: 0303964243
Ngành nghề chính: Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông
Quốc gia- tỉnh :

Send Message to listing owner

Listing Title: TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN VĂN TỐ

EnglishVietnamUnknown