Sở Y Tế Hà Nội

Tên công ty – Mã số thuế: Sở Y Tế Hà Nội
Tên giao dịch (tiếng Anh): Hanoi Department of Health
Địa chỉ: 4 Sơn Tây, Điện Bàn, Ba Đình, Hà Nội
Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Hiền
Mã số thuế: 0100109931
Ngành nghề chính: Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá
Quốc gia- tỉnh :

Send Message to listing owner

Listing Title: Sở Y Tế Hà Nội

EnglishVietnamUnknown