Sở Văn hoá, Th​ể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi

Tên công ty – Mã số thuế: Sở Văn hoá, Th​ể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi
Tên giao dịch (tiếng Anh): Quang Ngai Department of Culture, Sports and Tourism
Địa chỉ: 105 Hùng Vương – thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Địa chỉ tiếng Anh: 105 Hung Vuong Street, Quang Ngai City, Quang Ngai Province, Vietnam
Đại diện pháp luật: Ông Nguyễn Minh Trí
Quốc gia- tỉnh :

Send Message to listing owner

Listing Title: Sở Văn hoá, Th​ể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi

EnglishVietnamUnknown