PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM ĐƯỜNG BỘ I – 0100729251-002

Tên công ty – Mã số thuế: PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM ĐƯỜNG BỘ I – 0100729251-002
Tên giao dịch (tiếng Anh): Road Laboratory 1
Địa chỉ: Số 1252 đường Láng – Quận Đống Đa – TP Hà Nội
Địa chỉ tiếng Anh: No. 1252 – Lang road – Dong Da district – Ha Noi city
Đại diện pháp luật: Vũ Đức Chính
Ngành nghề chính: Phòng thí nghiệm trọng điểm đường bộ 1

Đơn vị chủ quản:
Viện khoa học và công nghệ giao thông vận tải
Số VILAS:
164
Tỉnh/Thành phố:
Hà Nội
Lĩnh vực:

Điện – Điện tử
Đo lường – hiệu chuẩn
Phạm vi được công nhận
Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm trọng điểm đường bộ 1
Laboratory: Road Laboratory 1
Cơ quan chủ quản: Viện khoa học và công nghệ giao thông vận tải
Organization: Institute of Transport Science and Technology
Lĩnh vực thử nghiệm: Vật liệu xây dựng, Cơ
Field of testing: Civil – Engineering, Mechanical
Người phụ trách/ Representative: Lâm Hữu Quang
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory:
TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ ScopeLâm Hữu Quang Các phép thử được công nhận
All accredited testsTrần Trung DũngCao Anh Tuấn
Số hiệu/ Code: VILAS 164
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 29/12/2019
Địa chỉ/ Address: Số 1252 đường Láng – Quận Đống Đa – TP Hà Nội
No. 1252 – Lang road – Dong Da district – Ha Noi city
Địa điểm/Location: Số 1252 đường Láng – Quận Đống Đa – TP Hà Nội
No. 1252 – Lang road – Dong Da district – Ha Noi city
Điện thoại/ Tel: 04 37 663 488 Fax: 04 37 668 539
E-mail: roadlab1@itst.gov.vn Website: http://www.itst.gov.vnLĩnh vực thử nghiệm: Vật liệu xây dựng
Field of testing: Civil – Engineering
Quốc gia- tỉnh :

Send Message to listing owner

Listing Title: PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM ĐƯỜNG BỘ I – 0100729251-002

EnglishVietnamUnknown