Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II (tiếng Anh là gì?)

Tên công ty – Mã số thuế: Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II (tiếng Anh là gì?)
Tên giao dịch (tiếng Anh): Vung Ang II BOT-Thermal Power Plant
Quốc gia- tỉnh :

Send Message to listing owner

Listing Title: Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II (tiếng Anh là gì?)

EnglishVietnamUnknown