NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

Tên công ty – Mã số thuế: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM
Tên giao dịch (tiếng Anh): Vietnam Export Import Commerical Joint Stock Bank
Tên viết tắt: EXIMBANK
Quốc gia- tỉnh :

Send Message to listing owner

Listing Title: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

EnglishVietnamUnknown