DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH KIỀU

Tên công ty – Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH KIỀU
Tên giao dịch (tiếng Anh): Thanh Kieu Private Enterprise
Địa chỉ: Sạp D2-020 Chợ Bình Điền, phường 7, quận 8, Tp. HCM
Địa chỉ tiếng Anh: Kiosk D2-020, Binh Dien Market, Ward 7, District 8, Ho Chi Minh City
Quốc gia- tỉnh :

Send Message to listing owner

Listing Title: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH KIỀU

EnglishVietnamUnknown