DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HUỲNH LUÔNG

Tên công ty – Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HUỲNH LUÔNG
Tên giao dịch (tiếng Anh): Huynh Luong Private Enterprise
Địa chỉ: ấp Đức Hạnh 2, Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An
Địa chỉ tiếng Anh: Duc Hanh 2 Hamlet, Duc Lap Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Luông
Mã số thuế: 1100573510 (06/01/2003)
Giấy phép kinh doanh: 1100573510 (06/01/2003)
Quốc gia- tỉnh :

Send Message to listing owner

Listing Title: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HUỲNH LUÔNG

EnglishVietnamUnknown